કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - પાષ્ટો ભાષાતર - ઝકરિયા * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ કૌષર   આયત:

الكوثر

اِنَّاۤ اَعْطَیْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۟ؕ
108-1 بېشكه مونږ تا ته كوثر دركړى دى
અરબી તફસીરો:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۟ؕ
108-2 نو ته د خپل رب لپاره لمونځ كوه او قرباني كوه
અરબી તફસીરો:
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۟۠
108-3 بېشكه ستا دښمن هم هغه بې بنیاده (او لاولده) دى
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ કૌષર
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - પાષ્ટો ભાષાતર - ઝકરિયા - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

પાષ્ટો ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર - તેનું ભાષાતર અબૂ ઝકરિયા અબ્દુસ્ સલામ સાહેબે કર્યું, અને તેનું રિચેકપ મુફ્તી અબ્દુલ વલી ખાને કર્યું,જે ૧૪૨૩ હિજરીસનમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું.

બંધ કરો