કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ફારસી ભાષાતર - સંક્ષિપ્ત કુરઆન મજીદની સમજુતી * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ કદર   આયત:

سوره قدر

સૂરતના હેતુઓ માંથી:
بيان فضل ليلة القدر.
بیان فضیلت شب قدر.

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۟ۚۙ
به‌راستی‌که ما قرآن را به یکباره به‌سوی آسمان دنیا نازل کردیم چنان‌که نزول آن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم را در شب قدر ماه رمضان آغاز کردیم.
અરબી તફસીરો:
وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۟ؕ
و - ای پیامبر- آیا می‌دانی در این شب چه خیر و برکتی وجود دارد؟!
અરબી તફસીરો:
لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬— خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۟ؕؔ
این شب خیر و برکت زیادی دارد، و اگر کسی این شب را از روی ایمان و امید به کسب پاداش، زنده نگه دارد از هزار ماه برایش بهتر است.
અરબી તફસીરો:
تَنَزَّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ— مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۟ۙۛ
در این شب فرشتگان و جبرئیل علیه السلام به اذن پروردگارشان سبحانه برای هر کاری که الله در آن سال حکم کرده است، یعنی روزی، مرگ، ولادت یا سایر کارهایی که الله مقدر می‌کند فرود می‌آیند.
અરબી તફસીરો:
سَلٰمٌ ۛ۫— هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۟۠
تمام این شب مبارک از آغاز تا پایان آن که سپیده‌دم طلوع می‌کند، خیر و نیکی است.
અરબી તફસીરો:
આયતોના ફાયદાઓ માંથી:
• فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام.
فضیلت شب قدر بر سایر شب‌های سال.

• الإخلاص في العبادة من شروط قَبولها.
اخلاص در عبادت از شروط پذیرش آن است.

• اتفاق الشرائع في الأصول مَدعاة لقبول الرسالة.
اتفاق شرایع در اصول، مقتضی پذیرش رسالت است.

 
શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ કદર
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ફારસી ભાષાતર - સંક્ષિપ્ત કુરઆન મજીદની સમજુતી - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

ફારસી ભાષાતર - સંક્ષિપ્ત કુરઆન મજીદની સમજુતી, કુરઆન મજીદ સેન્ટરએ જારી કર્યું છે.

બંધ કરો