పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - పెర్షియన్ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఖద్ర్   వచనం:

سوره قدر

ఈ సూరహ్ (అధ్యాయం) యొక్క ప్రయోజనాలు:
بيان فضل ليلة القدر.
بیان فضیلت شب قدر.

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۟ۚۙ
به‌راستی‌که ما قرآن را به یکباره به‌سوی آسمان دنیا نازل کردیم چنان‌که نزول آن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم را در شب قدر ماه رمضان آغاز کردیم.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۟ؕ
و - ای پیامبر- آیا می‌دانی در این شب چه خیر و برکتی وجود دارد؟!
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬— خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۟ؕؔ
این شب خیر و برکت زیادی دارد، و اگر کسی این شب را از روی ایمان و امید به کسب پاداش، زنده نگه دارد از هزار ماه برایش بهتر است.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
تَنَزَّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ— مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۟ۙۛ
در این شب فرشتگان و جبرئیل علیه السلام به اذن پروردگارشان سبحانه برای هر کاری که الله در آن سال حکم کرده است، یعنی روزی، مرگ، ولادت یا سایر کارهایی که الله مقدر می‌کند فرود می‌آیند.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
سَلٰمٌ ۛ۫— هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۟۠
تمام این شب مبارک از آغاز تا پایان آن که سپیده‌دم طلوع می‌کند، خیر و نیکی است.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام.
فضیلت شب قدر بر سایر شب‌های سال.

• الإخلاص في العبادة من شروط قَبولها.
اخلاص در عبادت از شروط پذیرش آن است.

• اتفاق الشرائع في الأصول مَدعاة لقبول الرسالة.
اتفاق شرایع در اصول، مقتضی پذیرش رسالت است.

 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఖద్ర్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - పెర్షియన్ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

పెర్షియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ.

మూసివేయటం