ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ   អាយ៉ាត់:

Sura el-Gašija

គោល​បំណងនៃជំពូក:
التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب، والنظر في براهين قدرة الله.
Podsjećanje na onaj svijet, nagradu i kaznu, te razmatranje dokaza Allahove moći.

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ
Da li je doprla do tebe, o Poslaniče, vijest o Smaku svijeta koji će svojim strahotama sve ljude obuhvatiti?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ
Na Sudnjem danu ljudi će biti ili sretni ili nesretni i potišteni, a lica nesretnika biće potištena i ponižena.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ
premorena i napaćena zbog lanaca i okova kojima će biti vezani.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
تَصۡلَىٰ نَارًا حَامِيَةٗ
takva lica ući će u Vatru i tamo će gorjeti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ
biće napajana sa izvora čija je voda uzavrela,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ
Oni neće imati čime da se hrane osim najružnije i najogavnije hrane i trnja sa biljke, koje kada se osuši postaje otrovno.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ
onoga ko jede to trnje neće ugojiti, niti će glad ublažiti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ
Lica sretnika toga Dana biće blistava i sretna, zbog blagodati koje ih čekaju.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٞ
zadovoljna svojim dobrim djelima koj su rađena na dunjaluku i nagradom koja ih čeka.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ
u Džennetu koji je mjestom i statusom visok i uzvišen
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةٗ
U Džennetu neće čuti nikakav beskoristan govor, a posebno ne govor koji je zabranjen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِيهَا عَيۡنٞ جَارِيَةٞ
U Džennetu će biti voda koja izvire i oni će je usmjeravati kako budu htjeli.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ
u njemu se nalaze kreveti podignuti i skupocjeni.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ
pehari i posude postavljene i i spremne da se iz njih pije.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ
i u njemu će biti jastuci jedni do drugih postavljeni.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ
i u njemu će biti tepisi i ćilimi prostrti na sve strane.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ
Zašto oni ne gledaju kamilu, razmišljajući o tome, pa vide kako je stvorena, i potčinjena ljudima?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ
i zašto ne pogledaju u nebo pa da vide kako je podignuto i iznad njih kao svod postavljeno, sačuvano od pada na njih.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ
i zašto ne pogledaju u brda kako su postavljena i kako čuvaju Zemlju od podrhtavanja?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ
i zašto ne pogledaju u Zemlju kako ju je Allah prostro i pogodnom za život ljudi na njoj, učinio.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ
Ti, o Allahov Poslaniče, upozori ove i zaprijeti im kaznom Allahovom, jer ti si samo dužan da upozoriš, i ništa drugo, a uputa je u Allahovim rukama.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ
ti ih ne siliš da povjeruju, niti ih na to tjeraš.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة.
Važnost čišćenja duše od vanjske i unutarnje prljavštine.

• الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته.
Dokazivanje postojanja Tvorca i Njegove uzvišenosti putem stvorenja.

• مهمة الداعية الدعوة، لا حمل الناس على الهداية؛ لأن الهداية بيد الله.
Zadatak misionara jeste da poziva, a ne da se brine da li će ljude uputiti, jer to je u Allahovim rukama.

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ
a onoga ko se okreće od vjerovanja i ne vjeruje u Allaha i Njegova Poslanika
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَكۡبَرَ
Na Sudnjem danu Allah će ga kazniti velikom kaznom, tako što će ga uvesti u Džehennem, gdje će vječno boraviti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ
Samo Njemu će se vratiti nakon smrti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم
A zatim ćemo samo Mi da s njima račun svodimo za njihova djela, a to nije tvoje niti bilo čije drugo.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة.
Vrijednost prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta.

• ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به؛ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.
Potvrđenost dolaska Uzvišenog Allaha na Sudnjem danu, onako kako Njemu dolikuje, bez poređenja i poistovjećivanja sa stvorenjima, i bez negiranja.

• المؤمن إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر.
Vjernik se u iskušenju strpi, a u blagodati zahvali.

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ