ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (23) ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ
أَفَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلۡمٖ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمۡعِهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
使徒よ、私欲に逆らうことなく従うことで、それを崇拝対象の地位にまで上げた者を、見よ。アッラーは、かれが迷妄に相応しいことを知っていたために、かれを迷わせたのだ。そしてその心を閉じて、役立つことを聞くことが出来ないようにし、その目に覆いをかぶせ、真理を見ることを阻んだ。アッラーによって迷わされた後、かれを真理へと導く者があろうか?あなた方は私欲の服従の害悪と、アッラーの教えに対する服従の利益を、熟慮しないのか?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• اتباع الهوى يهلك صاحبه، ويحجب عنه أسباب التوفيق.
●私欲への服従は破滅を呼び、成功の要因から阻む。

• هول يوم القيامة.
●審判の日の恐怖。

• الظن لا يغني من الحق شيئًا، خاصةً في مجال الاعتقاد.
●憶測は真理に対して何の役にも立たない。特に信仰の問題に関してはそうである。

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ អាយ៉ាត់: (23) ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ