വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


പരിഭാഷ ആയത്ത്: (11) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ
ആയത്ത്:
 
وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ
しかしムスリムの中には、商いや遊び事を見かけると、あなたを説教台に立ったままにして、そちらに飛び散ってしまう。言ってやるがいい。アッラーの正しい行いに対するご褒美は、飛び出した理由である商売や遊戯よりも良いのだ。そしてアッラーは最善の糧の供給者だと。
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
ഈ പേജിലെ ആയത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ:
• وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر.
●金曜礼拝の呼び掛けがあれば、現世のことは離れて礼拝に向かうべきである。ただし正当な理由があれば別だ。

• تخصيص سورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم.
●偽信者たち章は、偽信者の問題の大きさとそれが隠されていることに、注意を喚起している。

• العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق.
●外見の良さや口上手ではなく、内面の正しさについての教訓である。


 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (11) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

തഫ്സീറുൽ മുഖ്തസർ ജാപ്പനീസ് പരിഭാഷ, മർകസു തഫ്സീർ ലി ദ്ദിറാസാത്ത് അൽ ഖുർആനിയ്യ പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത്

അടക്കുക