ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - උස්බෙක් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අස් සාෆ්ෆාත්
වාක්‍යය:
 

Soffat surasi

وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفّٗا
1. (Аллоҳ йўлида) саф тортиб турадиган,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجۡرٗا
2. (Аллоҳнинг бандаларини гуноҳ йўлларидан) мудом тўсадиган,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكۡرًا
3. (Аллоҳнинг каломини) доимо тиловат қиладиган (инсонлар ва фаришталардан иборат барча) зотларга қасамки,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ إِلَٰهَكُمۡ لَوَٰحِدٞ
4. Шак-шубҳасиз, сизларнинг илоҳингиз ягонадир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَٰرِقِ
5. (У зот) осмонлар, Ер ва уларнинг ўртасидаги бор нарсаларнинг Парвардигоридир. (У зот) бор кунчиқар жойларнинг (ва бор кунботар жойларнинг) Парвардигоридир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ
6. Дарҳақиқат, Биз энг яқин осмонни юлдузлар билан зийнатладик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَحِفۡظٗا مِّن كُلِّ شَيۡطَٰنٖ مَّارِدٖ
7. Ва (уни) ҳар бир итоатсиз шайтондан — жиндан сақладик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ وَيُقۡذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٖ
8. У (жин)лар энг юксак мавжудотларни (яъни, фаришталарнинг сўзларини) ҳаргиз эшита олмаслар ва уларга ҳар томондан (юлдузлар) отилур.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
دُحُورٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٞ وَاصِبٌ
9. (Уларни) ҳайдаш учун. Улар учун (Охиратда) доимий азоб бордир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا مَنۡ خَطِفَ ٱلۡخَطۡفَةَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابٞ ثَاقِبٞ
10. Магар бирон марта (бирон сўзни) илиб олган кимса (яъни, жин) бўлса, уни ҳам учар юлдуз қувиб етар (ва ҳалок этар).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَهُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَم مَّنۡ خَلَقۡنَآۚ إِنَّا خَلَقۡنَٰهُم مِّن طِينٖ لَّازِبِۭ
11. Бас, (эй Муҳаммад алайҳис-салоту вас-салом, Макка кофирларидан) сўранг-чи, улар(ни) яратиш қийинроқмикан ёки Биз яратган зотларними?! (Яъни, фаришталар ва Еру осмондаги барча мавжудотни яратиш одамзотни яратишдан оғирроқ эмасми?!) Зотан, Биз (инсонларнинг асли-аввали бўлмиш Одам алайҳиссаломни) ёпишқоқ бир лойдан яратгандирмиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بَلۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُونَ
12. Балки сиз (уларнинг қайта тирилишини инкор қилаётганларидан) таажжубдадирсиз, (аммо) улар (сизнинг Охират ҳаёти ҳақидаги сўзларингизни) масхара қилурлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذۡكُرُونَ
13. Уларга (Қуръон билан) панд-насиҳат қилинса, панд-насиҳатни олмаслар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا رَأَوۡاْ ءَايَةٗ يَسۡتَسۡخِرُونَ
14. (Сизнинг ҳақ пайғамбар эканлигингизга далолат қиладиган) бирон оят-мўъжизани кўрсалар, (дарҳол иймон келтириш ўрнига) янада зиёдароқ масхара қилурлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَقَالُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٌ
15. Ва дерлар: «Бу фақат очиқ-равшан сеҳрдир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ
16. Бизлар ўлиб тупроқ ва суякларга айланиб кетган чоғимизда ростдан ҳам яна қайта тирилгувчи эканмизми?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلۡأَوَّلُونَ
17. Аввал ўтиб кетган ота-боболаримиз ҳам-а?! »
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قُلۡ نَعَمۡ وَأَنتُمۡ دَٰخِرُونَ
18. (Эй Муҳаммад алайҳис-салоту вас-салом, сиз уларга) айтинг: «Ҳа! Сизлар хор-зор бўлган ҳолингизда (албатта қайта тирилурсизлар)».
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٞ وَٰحِدَةٞ فَإِذَا هُمۡ يَنظُرُونَ
19. У (яъни, қайта тирилиш) фақатгина фаришта Исрофилнинг сури билан чалинган бир қичқириқдир, холос, бас, баногоҳ улар (қайта тирилиб, «кунларини») кўрурлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَقَالُواْ يَٰوَيۡلَنَا هَٰذَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ
20. Ва «Эй, ўлим бўлсин бизларга! Бу жазо-Қиёмат Куни-ку!», деб қолурлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
هَٰذَا يَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
21. Мана шу сизлар ёлғон деб ўтган (ҳақ билан ботил) ажратиладиган Кундир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
۞ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ
22. (Эй фаришталар, сизлар) золим-кофир бўлган кимсалар ва уларнинг ҳамтовоқларини ҳамда улар ибодат қилиб ўтган нарсаларини тўпланглар!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ
23. Аллоҳни қўйиб (ибодат қилиб ўтган нарсаларини тўпланглар) ва дўзах йўлига бошланглар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ
24. (Аммо то Менинг фармоним бўлмагунча) уларни тўхтатиб (дўзахга ташламай) туринглар! Чунки улар (аввал ҳаёти дунёда қилиб ўтган куфру исёнлари тўғрисида) сўралгувчидирлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

مَا لَكُمۡ لَا تَنَاصَرُونَ
25. (У Кунда кофирларга дейилар): «Нега бир-бирларингизга ёрдам бермаяпсизлар?!»
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بَلۡ هُمُ ٱلۡيَوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ
26. Йўқ, улар бу Кунда (ҳеч нарса қила олмаслар, (балки фақат Бизнинг ҳукмимизга) бўйинсунгувчидирлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَسَآءَلُونَ
27. Уларнинг бировлари бировларига қараб савол-жавоб қилурлар:
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَأۡتُونَنَا عَنِ ٱلۡيَمِينِ
28. (Эргашувчилар ўзларини йўлдан урган пешволарига): «Ҳақиқатан, сизлар бизларга ўнг томондан (яъни, бизлар ишониб яхшилик кутадиган томондан) келар эдинглар», деганларида.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَالُواْ بَل لَّمۡ تَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ
29. (Пешволар) айтурлар: «Йўқ, сизлар ўзларингиз мўмин бўлмаган эдинглар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَٰنِۭۖ بَلۡ كُنتُمۡ قَوۡمٗا طَٰغِينَ
30. Ахир бизлар учун сизларнинг устингизда бирон салтанат — ҳукмронлик йўқ эди-ку! Йўқ, сизлар ўзларингиз ҳаддан ошгувчи қавм эдинглар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَآۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ
31. Бас, энди (бизларга ҳам, сизларга ҳам) Парвардигоримизнинг Сўзи — азоби ҳақ бўлди. Шак-шубҳасиз, бизлар (уни) тотгувчидирмиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَغۡوَيۡنَٰكُمۡ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ
32. Чунки бизлар йўлдан озгувчи бўлганимиз сабабли сизларни ҳам йўлдан урдик».
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّهُمۡ يَوۡمَئِذٖ فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ
33. Бас, албатта улар (яъни, Аллоҳ йўлидан озган кимсалар ва уларни йўлдан урган пешволари) ўша Кунда азобда шерик бўлгувчидирлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفۡعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
34. Дарҳақиқат, Биз жиноятчи кимсаларни (мана шундай) азобга дучор қилурмиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ
35. Чунки улар ўзларича: «Ҳеч қандай илоҳ йўқ, магар ёлғиз Аллоҳгина бордир», дейилган вақтда кибр-ҳаво қилган эдилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۭ
36. Ва улар «Ҳали бизлар бир мажнун шоирни деб худоларимизни тарк қилар эканмизми?», дер эдилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بَلۡ جَآءَ بِٱلۡحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
37. Йўқ, (Муҳаммад алайҳис-салоту вас-салом асло шоири мажнун эмасдир, балки) у Ҳақ (дин)ни олиб келди ва (ўзидан аввал ўтган) барча пайғамбарларни тасдиқ этди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّكُمۡ لَذَآئِقُواْ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَلِيمِ
38. (Эй жиноятчи кимсалар), сизлар шак-шубҳасиз, аламли азобни тотгувчидирсизлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ
39. Сизлар фақат қилиб ўтган жиноятларингиз сабабли жазоланурсизлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
40. Магар Аллоҳнинг покиза бандалари бордирки;
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ رِزۡقٞ مَّعۡلُومٞ
41. Ана ўшалар учун маълум ризқ (бўлур).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَوَٰكِهُ وَهُم مُّكۡرَمُونَ
42. (Ҳар турли) мевалар бўлур ва улар ҳурмат-иззат кўргувчидирлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
43. Ва улар ноз-неъмат боғларида,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ
44. Сўрилар устида бир-бирларига рўбарў ўтирган ҳолларида (ҳурмат-иззат кўргувчидирлар).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يُطَافُ عَلَيۡهِم بِكَأۡسٖ مِّن مَّعِينِۭ
45. Уларга оқар чашмадан (шароб) косалари айлантириб турилур.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بَيۡضَآءَ لَذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ
46. Ичгувчилар учун лаззат бўлган оппоқ (шароб косалари айлантириб турилурки),
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَا فِيهَا غَوۡلٞ وَلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنزَفُونَ
47. У (шароб)да маст қилгувчи — ақлдан оздиргувчи нарса бўлмас ва улар ундан маст бўлмаслар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ عِينٞ
48. Яна уларнинг олдиларида кўзларини (бегоналарга қарашдан) тийгувчи,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَأَنَّهُنَّ بَيۡضٞ مَّكۡنُونٞ
49. Гўё яшириб қўйилган (оппоқ) тухумдек (заҳаланмаган) оҳу кўзлар бўлур.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَسَآءَلُونَ
50. Бас, улар (яъни, аҳли жаннат) бир-бирларига қараб савол-жавоб қилурлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٞ
51. (Шундай суҳбатларнинг бирида) улардан бири деди: «Менинг бир дўстим бор эди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُصَدِّقِينَ
52. У (менга) «Ростдан ҳам сен (ўлганимиздан сўнг яна қайта тирилишимизни) тасдиқ этгувчиларданмисан?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ
53. Бизлар ўлиб, тупроқ ва суякларга айланиб кетган вақтимизда ҳақиқатан ҳам (қайта тирилтирилиб) жазолангучимизми?», дер эди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَالَ هَلۡ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ
54. (Сўзлагувчи ҳаёти дунёда Охиратни инкор қилган дўсти ҳақидаги ҳикояни тугатгач, жаннатдаги биродарларига): Сизлар (ҳам мен билан бирга ўша дўстимнинг дўзахдаги ҳоли нима бўлганига) қарагувчимисизлар?», деди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ
55. Сўнг ўзи қараб уни дўзахнинг ўртасида кўргач;
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرۡدِينِ
56. Деди: «Аллоҳ номига қасамки, дарҳақиқат, сен мени ҳам ҳалок қилаёзган эдинг.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ
57. Агар Парвардигоримнинг неъмати (яъни, ҳидояти) бўлмаса эди, албатта мен (сен билан бирга дўзахга) ҳозир қилингувчилардан бўлур эдим.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَفَمَا نَحۡنُ بِمَيِّتِينَ
58. (Қани сен менга айтгинчи), бизлар (яъни, жаннат аҳли худди ҳаёти дунёда бизга ваъда қилинганидек), ўлгувчи эмас эканмизми?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا مَوۡتَتَنَا ٱلۡأُولَىٰ وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ
59. Фақат биринчи ўлимимиздан бошқа (ўлгувчи эмаслигимиз рост эканми?). Бизлар (ростдан ҳам) азоблангувчи эмас эканмизми?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ
60. Албатта мана шу (аҳли жаннат етадиган неъматлар) улуғ бахтнинг ўзидир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لِمِثۡلِ هَٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلۡعَٰمِلُونَ
61. Бас, амал қилгувчилар мана шундай (мангу бахт саодат) учун амал қилсинлар!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَذَٰلِكَ خَيۡرٞ نُّزُلًا أَمۡ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ
62. Мана шу яхшироқ зиёфатми ёки заққум дарахтими?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّا جَعَلۡنَٰهَا فِتۡنَةٗ لِّلظَّٰلِمِينَ
63. Ҳақиқатан, Биз уни (яъни, Заққум дарахтини) золим кимсалар учун фитна-алдов қилиб қўйдик.
И з о ҳ. Дўзахда Заққум дарахти бўлиши ҳақида сўзланганида кофирлар «Дўзахда қандай қилиб дарахт ўссин, ахир дўзахнинг ўти уни куйдириб юбормайдими?», деганлар. Шунинг учун юқоридаги оятда кофирлар Аллоҳ таолонинг қудратига шак келтирганлари учун у дарахт тўғрисида зикр қилинганида, ақллари бовар қилмай фитна-алдовга дучор бўлишлари уқтирилди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهَا شَجَرَةٞ تَخۡرُجُ فِيٓ أَصۡلِ ٱلۡجَحِيمِ
64. Дарҳақиқат, у дўзах қаърида ўсадиган бир дарахтдир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
طَلۡعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ
65. Унинг бутоқлари(даги мевалари хунукликда) худди шайтонларнинг бошларига ўхшар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّهُمۡ لَأٓكِلُونَ مِنۡهَا فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ
66. Бас, улар (яъни, дўзахилар) албатта ундан еб, қоринларини тўлдиргувчидирлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ إِنَّ لَهُمۡ عَلَيۡهَا لَشَوۡبٗا مِّنۡ حَمِيمٖ
67. Сўнгра албатта улар учун унинг (Заққум меваларининг) устига қайноқ сувдан аралаштирилур (яъни, уларга мажбуран қайнаётган сув ичирилур).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ إِنَّ مَرۡجِعَهُمۡ لَإِلَى ٱلۡجَحِيمِ
68. Сўнгра уларнинг қайтадиган жойлари яна албатта дўзахда бўлур (яъни, қайноқ сув уларнинг бутун ички аъзоларини куйдириб битганидан сўнг, энди дўзах ўти уларнинг баданларини куйдирур).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُمۡ أَلۡفَوۡاْ ءَابَآءَهُمۡ ضَآلِّينَ
69. Албатта улар (яъни, Макка мушриклари) ўзларининг ота-боболарини йўлдан озган ҳолда топдилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَهُمۡ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ يُهۡرَعُونَ
70. Энди ўзлари ҳам уларнинг изларидан чопмоқдалар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ أَكۡثَرُ ٱلۡأَوَّلِينَ
71. Аниқки, улардан аввал ўтганларнинг кўплари ҳам йўлдан озган эдилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ
72. Ҳолбуки, Биз уларнинг (яъни, аввал ўтганларнинг) орасига огоҳлантиргувчи (пайғамбар)ларни юборган эдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُنذَرِينَ
73. Бас, (эй Муҳаммад алайҳис-салоту вас-салом), огоҳлантирилган кимсаларнинг оқибатлари қандай бўлганини кўринг!
И з о ҳ. Мазкур оятларда Макка мушрикларининг иймон-исломга келмаганидан бениҳоят ғамгин бўлиб келган Муҳаммад алайҳис-салоту вас-саломга таскин-тасалли бўлсин учун улардан илгари ҳам ўзларига юборилган пайғамбарларни ёлғончи қилиб ҳалокатга дучор бўлган қавмлар ўтгани ҳақида хабар берилди. Қуйидаги оятларда эса Аллоҳ таоло Ўзининг сўнгги пайғамбарига аввалги пайғамбарлардан етти кишининг қиссаларини мўъжаз (қисқача) баён қилади.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
74. Магар Аллоҳнинг покиза бандаларигина (ҳалокатга дучор бўлмадилар).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَقَدۡ نَادَىٰنَا نُوحٞ فَلَنِعۡمَ ٱلۡمُجِيبُونَ
75. Қасамки, Нуҳ (қавми уни ёлғончи қилган вақтда) Бизга илтижо қилди. Бас, (Биз) нақадар яхши ижобат қилгувчидирмиз;
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ
76. Биз унга ва унинг аҳли-тобеъларига улуғ ғамдан (яъни, ғарқ бўлишдан) нажот бердик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

وَجَعَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلۡبَاقِينَ
77. Ва унинг зурриётини (то Қиёмат) боқий қолгувчи кишилар қилиб қўйдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ
78. Ва кейинги (авлод)лар орасида (Нуҳ) ҳақида (гўзал мақтовлар-олқишлар) қолдирдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٖ فِي ٱلۡعَٰلَمِينَ
79. Барча оламларда Нуҳга салом бўлгай.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ
80. Албатта Биз чиройли амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
81. Дарҳақиқат, у Бизнинг мўмин бандаларимиздандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ
82. Сўнгра бошқаларни (яъни, Нуҳни ёлғончи қилган кимсаларни) ғарқ қилиб юбордик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبۡرَٰهِيمَ
83. Шак-шубҳасиз, Иброҳим ҳам (Нуҳ)нинг гуруҳидандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِذۡ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلۡبٖ سَلِيمٍ
84. Эсланг, у Парвардигорига тоза дил билан келди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَاذَا تَعۡبُدُونَ
85. Ўшанда у отаси ва қавмига деган эди: «Нимага ибодат қилмоқдасизлар?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَئِفۡكًا ءَالِهَةٗ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ
86. Аллоҳни қўйиб, сохта «худолар»га (сиғинишни) истайсизларми?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
87. У ҳолда барча оламларнинг Парвардигори ҳақида (яъни, У зот сизларнинг мушриклигингиз учун берадиган жазоси ҳақида) не гумонингиз бор?!»
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَنَظَرَ نَظۡرَةٗ فِي ٱلنُّجُومِ
88. Сўнг у юлдузларга тикилиб туриб:
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٞ
89. «Аниқки, мен касалман», деди.
И з о ҳ. Нақл қилинишича, ўша даврда кишилар ўртасида юлдузларга қараб фол очиш — мунажжимлик жуда кенг ёйилган экан. Шунинг учун Иброҳим алайҳиссалом мушрикларнинг байрамини нишонлаш учун ҳайитгоҳга чиқиб кетаётган қавмидан ажралиб қолиш мақсадида Иброҳим алайҳиссалом гўё юлдузларга қараб билиб олгандек, уларга «Мен вабога йўлиқар эканман», дедилар. Бу сўзни эшитгач вабо юқишидан қўрққан қавм:
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَتَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ مُدۡبِرِينَ
90. Дарҳол ундан юз ўгирган ҳолларида кетдилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمۡ فَقَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ
91. Бас, (Иброҳим) аста уларнинг бутлари олдига келиб: «(Олдиларингиздаги) таомларни емайсизларми?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مَا لَكُمۡ لَا تَنطِقُونَ
92. Нега сўзламаяпсизлар?!», деди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ
93. Сўнг уларга яқин келиб, ўнг қўли(даги болта) билан урди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
94. Бас, (қавми) унинг олдига шоша-пиша келишгач,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَالَ أَتَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ
95. У деди: «Ўзларингиз йўниб-ясаб олган нарсаларга ибодат қилурмисизлар?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ
96. Ҳолбуки, сизларни ҳам, қилиб олган бутларингизни ҳам Аллоҳ яратган-ку?!»
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَالُواْ ٱبۡنُواْ لَهُۥ بُنۡيَٰنٗا فَأَلۡقُوهُ فِي ٱلۡجَحِيمِ
97. Улар (бир-бирларига) дедилар: Иброҳим учун (олов ёқиладиган) бинолар қуриб уни ўша оловга ташланглар».
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَسۡفَلِينَ
98. Бас, улар (Иброҳимга) макр қилмоқчи бўлган эдилар. Биз уларни тубан-мағлуб қилдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهۡدِينِ
99. (У ўт ичидан эсон-омон чиқди) ва деди: «Албатта мен Парвардигорим (буюрган тараф)га кетгувчидирман. Унинг Ўзи мени (Тўғри Йўлга) ҳидоят қилур.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
رَبِّ هَبۡ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
100. (Парвардигорим,) Ўзинг менга солиҳ (фарзанд)лардан ҳадя этгин».
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَبَشَّرۡنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٖ
101. Бас, Биз унга бир ҳалим ўғилнинг хушхабарини бердик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ
102. Энди қачонки у (бола Иброҳим) билан бирга юрадиган бўлгач, (Иброҳим): «Эй ўғилчам, мен (ҳадеб) тушимда сени (қурбонлик учун) сўяётганимни кўрмоқдаман. Энди сен ўзинг нима раъй-фикр қилишингни бир ўйлаб кўргин», деган эди. У айтди: «Эй отажон, сенга (тушингда Парвардигор томонидан) буюрилган ишни қилгин. Иншоаллоҳ мени сабр қилгувчилардан топурсан».
И з о ҳ. Саҳобалардан Абдуллоҳ ибн Аббос розияллоҳу анҳу айтишларича, Аллоҳ таолонинг барча пайғамбарларининг тушлари ваҳийдир. Шунинг учун ҳам Иброҳим алайҳиссалом тушларида берилган фармоннинг ўзи биланоқ ўғиллари Исмоил алайҳиссаломни қурбон қилишга чоғландилар ва ўғиллари ҳам (ўшанда у киши эндигина ўн уч ёшга қадам қўйган эканлар) тўла розилик билан Аллоҳнинг амрига бўйинсундилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ
103. Бас, қачонки иккиси ҳам (Аллоҳнинг ваҳийсига) бўйинсуниб, (энди Иброҳим ўз ўғли Исмоилни қурбон қилиш учун) пешонаси билан (ерга) ётқизган эдики,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ
104. Биз унга нидо қилдик: «Эй Иброҳим,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ
105. Дарҳақиқат, сен (кўрган) тушингни рост-бажо қилдинг». Албатта Биз чиройли амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ
106. Албатта бу (яъни, Иброҳимнинг ўз ўғлини қурбон қилишга буюрилиши) очиқ-равшан имтиҳондир, холос.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ
107. Биз (Исмоилнинг) ўрнига (Иброҳимга) катта бир (кўчқор) сўйишни — қурбонлиқни эваз қилиб бердик (яъни, катта бир қўчқорни жаннатдан туширдик).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ
108. Ва кейинги (авлод)лар орасида (Иброҳим) ҳақида (гўзал мақтовлар-олқишлар) қолдирдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ
109. Иброҳимга салом бўлгай.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ
110. Биз чиройли амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
111. Дарҳақиқат, у Бизнинг мўмин бандаларимиздандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَبَشَّرۡنَٰهُ بِإِسۡحَٰقَ نَبِيّٗا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
112. Яна Биз унга пайғамбар (ва) яхшилардан (бўлғуси) Исҳоқнинг хушхабарини бердик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَبَٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلَىٰٓ إِسۡحَٰقَۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحۡسِنٞ وَظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ مُبِينٞ
113. Ва (Иброҳимга) ҳам, Исҳоққа ҳам (дину дунёларида) баракот бердик. Уларнинг зурриётидан чиройли амал қилгувчи ҳам, ўз жонига очиқ жабр қилгувчи ҳам бўлур.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَقَدۡ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ
114. Дарҳақиқат, Биз Мусо ва Ҳорунга (пайғамбарлик) инъом қилдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنَجَّيۡنَٰهُمَا وَقَوۡمَهُمَا مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلۡعَظِيمِ
115. Биз иккисига ва уларнинг қавмига улуғ ғамдан нажот бердик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنَصَرۡنَٰهُمۡ فَكَانُواْ هُمُ ٱلۡغَٰلِبِينَ
116. Ва уларни Ўзимиз қўлладик, бас, улар (Фиръавн ва унинг одамлари устидан) ғолиб бўлдилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَءَاتَيۡنَٰهُمَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلۡمُسۡتَبِينَ
117. Биз уларга равшан Китоб — Таврот ато этдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَهَدَيۡنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
118. Ҳамда уларни Тўғри Йўлга ҳидоят қилдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِمَا فِي ٱلۡأٓخِرِينَ
119. Ва кейинги (авлод)лар орасида (Мусо ва Ҳорун) ҳақида (гўзал мақтовлар — олқишлар) қолдирдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ
120. Мусо ва Ҳорунга салом бўлгай.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ
121. Албатта Биз чиройли амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُمَا مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
122. Дарҳақиқат, иккиси ҳам Бизнинг мўмин бандаларимиздандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ إِلۡيَاسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
123. Илёс ҳам шак-шубҳасиз, пайғамбарлардандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ
124. Эсланг, у ўз қавмига деган эди: «(Аллоҳдан) қўрқмайсизларми?!»
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَتَدۡعُونَ بَعۡلٗا وَتَذَرُونَ أَحۡسَنَ ٱلۡخَٰلِقِينَ
125. Сизлар Баъл (номли олтиндан ясалган бут)га сиғиниб, энг гўзал-афзал Яратгувчи Аллоҳни тарк қилурмисизлар?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ
126. Сизларнинг ҳам, аввалги ота-боболарингизнинг ҳам Парвардигорини (тарк қилурмисизлар?!)»
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ
127. Бас, (қавми Илёсни) ёлғончи қилдилар. Энди албатта улар (дўзах азобига) ҳозир қилингувчидирлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
128. Магар Аллоҳнинг покиза бандаларигина (азобга дучор бўлмаслар).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِ فِي ٱلۡأٓخِرِينَ
129. Биз кейинги (авлод)лар орасида (Илёс) ҳақида (гўзал мақтовлар-олқишлар) қолдирдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلۡ يَاسِينَ
130. Илёсга салом бўлгай.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ
131. Албатта, чиройли амал қилгувчиларни мана шундай мукофотлармиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
132. Албатта, у Бизнинг мўмин бандаларимиздандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ لُوطٗا لَّمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
133. Лут ҳам, шак-шубҳасиз, пайғамбарлардандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِذۡ نَجَّيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ
134. Эсланг, Биз унга в унинг барча аҳли-тобеъларига нажот берган эдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا عَجُوزٗا فِي ٱلۡغَٰبِرِينَ
135. Фақат (азобда) қолгувчилардан бўлган бир кампирга (яъни, Лутнинг хотинига нажот бермадик).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ دَمَّرۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ
136. Сўнгра бошқаларни (яъни, Лутни ёлғончи қилганларни) ҳалок қилдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّكُمۡ لَتَمُرُّونَ عَلَيۡهِم مُّصۡبِحِينَ
137. (Эй Макка аҳли,) аниқки, сизлар эрта-ю кеч уларнинг устидан ўтиб турурсизлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَبِٱلَّيۡلِۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ
138. Ахир ақл юргизмайсизларми (яъни, Лутнинг қавми бошига тушган ҳалокат сизларнинг ҳам бошингизга тушиб қолишидан қўрқмайсизларми)?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
139. Юнус ҳам, шак-шубҳасиз, пайғамбарлардандир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِذۡ أَبَقَ إِلَى ٱلۡفُلۡكِ ٱلۡمَشۡحُونِ
140. Эсланг, у (ўз қавмидан ғазабланиб, Парвардигорининг изнисиз қишлоғидан чиқиб, (одамлар билан) тўла бўлган кемага қараб қочган эди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ
141. Бас, (кемадагилар билан) қуръа ташлашиб мағлуб бўлгач, (уни денгизга улоқтирдилар).
И з о ҳ. Ривоят қилинишича, Юнус алайҳиссалом ўзларини ёлғончи қилган қавмларидан ғазабланиб, уларнинг устига яқин орада қаттиқ бало тушиши ҳақида огоҳлантирадилар ва ўзлари Аллоҳ таолонинг изни-фармонисиз ўз қишлоқларидан чиқиб кетиб, бир денгиз соҳилига бориб қоладилар ва ўша вақтда жўнашга шай турган, одамлар билан тўла бир кемага миниб йўлга тушадилар. Аммо у кема денгизнинг ўртасида тўхтаб қолади. Шунда кемадагилар «Орамизда ўз хожасидан қочиб келаётган бир қул бор, агар уни кемадан тушириб юбормасак, ҳаммамиз ғарқ бўлишимиз тайин», дейишиб ўрталарида қуръа ташлаганларида, қуръа Юнус алайҳиссаломга чиқади ва кемадагилар уни денгизга улоқтирадилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱلۡتَقَمَهُ ٱلۡحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٞ
142. Бас, уни (Парвардигорининг изнисиз ўз қавмини ташлаб чиқиб кетгани сабабли) маломатга лойиқ бўлган ҳолида бир наҳанг балиқ ютиб юборди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلَوۡلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُسَبِّحِينَ
143. Энди агар у (Аллоҳга доимо) тасбеҳ айтгувчилардан бўлмаса эди,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَلَبِثَ فِي بَطۡنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ
144. Албатта у (балиқ) қорнида то қайта тириладиган кунларигача (яъни, Қиёматгача) қолиб кетган (яъни, ҳалок бўлган) бўлур эди.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
۞ فَنَبَذۡنَٰهُ بِٱلۡعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٞ
145. Бас, Биз уни хаста ҳолида қуруқликка отдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَنۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةٗ مِّن يَقۡطِينٖ
146. Ва унинг устида (соя ташлаб туриши учун) қовоқ дарахтини ўстириб қўйдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلۡفٍ أَوۡ يَزِيدُونَ
147. Биз уни юз минг, балки ундан-да кўпроқ (одамга) пайғамбар қилдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَـَٔامَنُواْ فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٖ
148. Бас, улар (Юнусга) иймон келтирдилар. Сўнг Биз уларни (маълум) бир муддатгача (яъни, ажаллари битгунча ҳаёт неъматидан) баҳраманд этдик.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَلِرَبِّكَ ٱلۡبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلۡبَنُونَ
149. Энди (эй Муҳаммад алайҳис-салоту вас-салом, Макка кофирларидан) сўранг-чи, қизлар Парвардигорингизники-ю, ўғиллар уларникимикан. (Яъни, уларнинг гумонича, фаришталар Аллоҳнинг қизлари эмиш).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَمۡ خَلَقۡنَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثٗا وَهُمۡ شَٰهِدُونَ
150. Ёки Биз фаришталарни улар гувоҳ бўлган ҳолларида қиз қилиб яратдикмикан?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَآ إِنَّهُم مِّنۡ إِفۡكِهِمۡ لَيَقُولُونَ
151. Огоҳ бўлингизким, улар ёлғончиликлари туфайли айтурларки,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ
152. «Аллоҳнинг боласи (яъни, қизлари) бор». Улар шак-шубҳасиз, ёлғончидирлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَصۡطَفَى ٱلۡبَنَاتِ عَلَى ٱلۡبَنِينَ
153. (Аллоҳ) ўғилларни қўйиб, қизларни танлаб олган эмишми?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ
154. (Эй Макка аҳли), сизларга нима бўлди?! Қандай (ноҳақ-нораво) ҳукм чиқармоқдасизлар-а?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
155. Ахир эс-ҳушингизни йиғмайсизларми?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَمۡ لَكُمۡ سُلۡطَٰنٞ مُّبِينٞ
156. Ёки сизлар учун (Аллоҳ бола кўргани ҳақида) бирон очиқ-равшан ҳужжат борми?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأۡتُواْ بِكِتَٰبِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
157. Бас, агар ростгўй бўлсангизлар (мана шу даъволарингизни қувватловчи) китобингизни келтиринглар-чи?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَعَلُواْ بَيۡنَهُۥ وَبَيۡنَ ٱلۡجِنَّةِ نَسَبٗاۚ وَلَقَدۡ عَلِمَتِ ٱلۡجِنَّةُ إِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ
158. (Мушриклар, Аллоҳ) билан жинлар (яъни, фаришталар) ўртасида насаб (яъни, ота-болалик бор, деб гумон) қилдилар. Ҳолбуки, жинлар-фаришталар эса, (мушрикларнинг Аллоҳ азобига) ҳозир қилингувчи эканликларини аниқ билдилар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ
159. Аллоҳ уларнинг («Аллоҳнинг боласи бор», деб) сифатлашларидан покдир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
160. Магар Аллоҳнинг покиза бандаларигина (мудом Аллоҳни У зотга нолойиқ бўлган сифатлардан пок тутарлар).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ
161. (Эй Макка аҳли), шак-шубҳа йўқки, сизлар ҳам, сиғинаётган бутларингиз ҳам
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ بِفَٰتِنِينَ
162. (барчалари бирон кишини, Аллоҳ)га қарши фитнага солгувчи — алдай олгувчи эмасдирсизлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا مَنۡ هُوَ صَالِ ٱلۡجَحِيمِ
163. Магар (Аллоҳнинг тақдири азалийсида) дўзахга киргувчи бўлган кимсаларнигина (алдай олурсизлар).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٞ مَّعۡلُومٞ
164. (Фаришталар дедилар): «Бизларнинг ҳар биримиз учун (осмонларда) аниқ маълум бир ўрин бордир(ки, бизлар ана ўша ўрнимизда Аллоҳнинг амрини адо этурмиз).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلصَّآفُّونَ
165. Дарҳақиқат, бизлар (Аллоҳнинг йўлида) саф тортиб тургувчилардирмиз.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡمُسَبِّحُونَ
166. Дарҳақиқат, бизлар (Аллоҳни ҳар қандай айбу нуқсондан поклаб) — тасбеҳ айтгувчилардирмиз».
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ
167. Дарвоқеъ (Макка аҳли Қуръон нозил бўлишидан илгари) айтар эдиларки:
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَوۡ أَنَّ عِندَنَا ذِكۡرٗا مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ
168. «Агар бизнинг олдимизда ҳам аввалгилар(нинг китоблари)дан бирон эслатма — Китоб бўлса эди,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ
169. Албатта бизлар ҳам Аллоҳнинг покиза бандалари бўлур эдик».
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَكَفَرُواْ بِهِۦۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ
170. Энди (Қуръон нозил бўлгач), эса унга кофир бўлдилар. Бас, яқинда (бу куфрларининг оқибати нима бўлишини) билиб олурлар.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ
171. Аниқки, Бизнинг пайғамбар бўлган бандаларимиз ҳақида Сўзимиз ўтган — собит бўлгандир:
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ
172. «Шак-шубҳасиз, улар қўллаб-қувватлангувчилардир,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ
173. Ва шак-шубҳасиз, Бизнинг қўшинимиз (яъни, пайғамбарлар ва уларга иймон келтирган кишилар) ғолиб бўлгувчидирлар».
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ حِينٖ
174. Бас, (эй Муҳаммад алайҳис-салоту вас-салом), сиз улардан (яъни, Макка кофирларидан маълум) бир вақтгача юз ўгиринг!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَبۡصِرۡهُمۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُونَ
175. Ва уларни (яқинда мағлуб бўлганларида) кўринг! Бас, яқинда улар (куфрларининг оқибатини) кўражаклар!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُونَ
176. Ҳали улар Бизнинг азобимизни шоширмоқдамилар?!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمۡ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلۡمُنذَرِينَ
177. Бас, қачон (Бизнинг азобимиз) уларнинг ҳовлиларига (яъни, устларига) тушганида, ўша огоҳлантирилган кимсаларнинг кунлари жуда ёмон бўлур.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ حِينٖ
178. Сиз улардан (маълум) бир вақтгача юз ўгиринг!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَبۡصِرۡ فَسَوۡفَ يُبۡصِرُونَ
179. Ва уларни (яқинда мағлуб бўлганларида) кўринг! Бас, яқинда улар (куфрларининг оқибатини) кўражаклар!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
180. Қудрат эгаси бўлмиш Парвардигорингиз уларнинг сифатларидан (яъни, ҳар қандай айбу нуқсондан) покдир.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ
181. (Барча) пайғамбарларга Аллоҳ томонидан салом бўлгай!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
182. Ҳамду сано барча оламларнинг Парвардигори — Аллоҳ учундир!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අස් සාෆ්ෆාත්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - උස්බෙක් පරිවර්තනය - මුහම්මද් සාදික් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි උස්බෙක් පරිවර්තනය - අලාඋද්දීන් මන්සූර් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1430. මෙම පිටපත රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. සමාලෝචනය කිරීම, ඇගයීම හා අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සඳහා මුල් පරිවර්තනය ද ලබා ගත හැකිය.

වසන්න