แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (11) สูเราะฮ์: An-Nāzi‘āt
أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا نَّخِرَةٗ
Zar ćemo povraćeni biti, kada kosti oronule postanemo?
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• التقوى سبب دخول الجنة.
Bogobojaznost je uzrok ulaska u Džennet.

• تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح.
Prisjećanje strahota Sudnjeg dana utiče da čovjek čini dobra djela.

• قبض روح الكافر بشدّة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين.
Duše nevjernika vade se grubo, dok se duše vjernika vade nježno.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (11) สูเราะฮ์: An-Nāzi‘āt
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด