Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch tiếng Bosnia, phân tích ngắn gọn về Qur'an * - Mục lục các bản dịch


Ý nghĩa nội dung Câu: (11) Chương: Chương Al-Nazi-'at
أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا نَّخِرَةٗ
Zar ćemo povraćeni biti, kada kosti oronule postanemo?
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
Trong những bài học trích được của các câu Kinh trên trang này:
• التقوى سبب دخول الجنة.
Bogobojaznost je uzrok ulaska u Džennet.

• تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح.
Prisjećanje strahota Sudnjeg dana utiče da čovjek čini dobra djela.

• قبض روح الكافر بشدّة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين.
Duše nevjernika vade se grubo, dok se duše vjernika vade nježno.

 
Ý nghĩa nội dung Câu: (11) Chương: Chương Al-Nazi-'at
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch tiếng Bosnia, phân tích ngắn gọn về Qur'an - Mục lục các bản dịch

Bản dịch tiếng Bosnia, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển

Đóng lại