แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (6) สูเราะฮ์: Al-Ghāshiyah
لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ
かれらには乾くと毒を持つ、シブリクと呼ばれる最悪で腐っている食物以外はない。
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة.
●心の表裏の汚れを清める重要性。

• الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته.
●創造主の存在とその偉大さを、被造物で証拠立てること。

• مهمة الداعية الدعوة، لا حمل الناس على الهداية؛ لأن الهداية بيد الله.
●布教師の責務は、人びとを導くことではない。それはアッラーの手中にある。

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (6) สูเราะฮ์: Al-Ghāshiyah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด