แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - มุหัมหมัด ศอดิก * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (5) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ
Фақат Сенгагина ибодат қиламиз ва фақат Сендангина ёрдам сўраймиз.
("Иййака наъбуду" «фақат Сенинг айтганингни қиламиз" маъносини англатади. Бу эса, банда тарафидан Аллоҳга берилган улкан ваъда. Аллоҳ таоло барчамизни ушбу ваъданинг устидан чиқадиганлардан қилсин. «Иййака настаъин" ҳам, фақат Аллоҳдангина ёрдам сўраш маъносини англатади.)
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (5) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - มุหัมหมัด ศอดิก - สารบัญ​คำแปล

การแปลความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาอุซเบกโดยมุหัมหมัด ศอดิก มุหัมหมัด ยูซุฟ จัดพิมพ์ในปี ฮ.ศ. 1430 ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยศูนย์การแปลรุววาด คำแปลต้นฉบับมีให้เพื่อการพัฒนา การประเมินอย่างต่อเนื่อง และการเสนอข้อชี้แนะ

ปิด