Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - الترجمة الياؤو * - Indise ng mga Salin


Salin ng mga Kahulugan Surah: At-Takāthur
Ayah:
 

At-Takâthur

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
Kumpele chipaka kusonganganya (ya duniya mwampikisano kuleka ganisya ya Akhera).
Ang mga Tafsir na Arabe:
حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ
Mpaka nkwikanila kwaula ku malembe (n'di m'bwile).
Ang mga Tafsir na Arabe:
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
Ngwamba! Chinchiika kumanyilila.
Ang mga Tafsir na Arabe:
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
Soni ngwamba! Chinchiika kumanyilila.
Ang mga Tafsir na Arabe:
كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ
Ngwamba! Ingaŵe mwamanyililaga umanyilisi usyesyene (nga nganin'jijilikaga ni ya duniya).
Ang mga Tafsir na Arabe:
لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ
Chisimu chene chinkauone Moto Waukali.
Ang mga Tafsir na Arabe:
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ
Soni chinkauone kusyene ni liso lyakusimichisya.
Ang mga Tafsir na Arabe:
ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ
Soni lyele lisikulyo tinkawusyidwe kusyene ya chindimba (chaŵampele pa duniya).[1]
(102:1) Akusimulila Abȗ Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allahﷺjwakopweche muusi winewakwe kapena chilo chinechakwe. Jujile sayi! Jwaweni Abu Bakr ni ‘Umar y, ni jwatite: “Ana chinkopwesye chichi m’majumba mwenu ajino ndaŵijino?” Ŵanganyao ŵatite: “Jitukopwesye sala mmwe Ntenga jwa Allah.” Jwalakwe ni jwatite: “None jwakwe, ngunnumbila Ajula jwawuli ntima wangu mu nkono mwakwe! Chingopwesye chichocho chachinkopwesye jenumanja. Ŵigulani.” Basi ŵanganyao ni ŵaŵigwile pamo ni jwalakwe ni ŵajile kwika kwa mundu jumpepe mwa Anŝâr, nambo nganansimana panyumba pakwe (ŵagambile kwasimana ŵankwakwepe). Sano ŵammasyeto paŵam’bweni Ntumejoﷺŵatite: “Kalibu, twapochele.” Ntenga jwa Allahﷺni ŵaawusyisye kuti: “Chenono ali kwapi?” Ŵammasyeto ŵatite: “Apite kukutusosela mesi.” Kupita kandaŵi panandi; jwakopochele Anŝâr jula, ni jwannolite Ntenga jwa Allahﷺkwisa soni achimijakwe ŵaŵili ŵala, ni jwatite: “Lumbili losope lwene alapikwe Allah! Pangali jwaapochele achalendo ŵakuchimbichika nnope lelo kumbunda une.” Kaneka jwajile kujigala chikole chatende, mwalakwemo mwaliji mwana tende jwam’bisi, jwine jwan’jiwu panandi, kwisa soni jwine jwan’jiwu nnope, ni jwakalibuchisye ŵanganyao. Kaneka jwajigele chipula (kuti ŵasikitile ŵanganyao ngondolo). Ntenga jwa Allahﷺnijwatite: “Mbolembole! Nkasikita ngondolo jakujikamaga nkaka.” Basi mundu jula ni jwasikite ngondolo, (nikulinganya yakulya kuumila mu nyama jakwe). Achalendo ŵala ni ŵalile nyama jangondolojo pampepe ni tende jula, kaneka nikumwela mesi. Ndema jaŵajikwite ni kumala njota, Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite pakwasalila Abu Bakr ni ‘Umar y: “Ngunnumbila Ajula jwawuli ntima wangu mu nkono mwakwe! Tinchiwusyidwa ya achi chindimbachi lisiku lya Kiyama. Sala jinkopwesye m’majumba mwenu, ni nganim’buja, mpaka chimpatile achi chindimbachi.” (Swahîh Muslim, Hadith No. 2038).
Ang mga Tafsir na Arabe:

 
Salin ng mga Kahulugan Surah: At-Takāthur
Indise ng mga Surah Numero ng Pahina
 
Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - الترجمة الياؤو - Indise ng mga Salin

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا.

Isara