Ensayklopedia ng Marangal na Qur-an

Tungo sa pagkakaloob ng mapagkakatiwalaang mga tafsir at mga salin ng mga kahulugan ng Marangal na Qur'an sa mga wika ng Mundo

 

Indise ng mga Salin

Buklatin ang mga salin ng mga kahulugan ng Marangal na Qur'an sa maraming wika kalakip ng pagsasagawa ng paghahanap at pag-download


Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Filipino (Tagalog). Isinalin ito ng isang pangkat ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin sa pakikipagtulungan ng website ng Islamhouse: www.islamhouse.com. 2023-10-31 - V1.1.2

Pagbuklat ng Salin - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF - EPUB - XML - CSV - Excel - API

Salin sa Wikang Filipino (Tagalog) ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2017-01-23 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Ang mga Nakumpletong Salin

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Ingles. Isinalin ito ng pangkat ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin sa pakikipagtulungan ng website ng Dar Al-Islam 2024-03-30 - V1.0.15

Pagbuklat ng Salin - PDF - PDF* -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Ingles. Kopya ng Sahih International, na inilathala ng Al-Muntada Al-Islami 2022-07-20 - V1.1.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Ingles. Isinalin ito nina Taqiyuddin Al-Hilali at Muhammad Muhsin Khan. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah, imprenta ng taong 1417 H. 2019-12-27 - V1.1.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية - جار العمل عليها، ترجمة د. وليد بليهش العمري. 2023-03-12 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Pranses. Isinalin ito ni Doktor Nabil Ridwan. Inilathala ito ng Al-Muntada Al-Islami. Imprenta ng taong 2017. 2018-10-11 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمها رشيد معاش. 2021-06-06 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Pranses. Isinalin ito ni Muhammad Hamidullah. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1432 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2022-01-10 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Espanyol. Salin ng Al-Muntada Al-Islami. Imprenta ng taong 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Ingles. Isinalin ito ni Muhammad Isa Garcia, imprenta ng taong 1433 H. 2023-04-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Espanyol, kopyang pang-Amerika Latina. Salin ng Al-Muntada Al-Islami. Imprenta ng taong 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Portuges. Isinalin ito ni Dr. Helmi Nasr. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1432 H. Isinagawa ang pagtatama nito at ang paglinang nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin noong taong 1440 H. 2023-04-15 - V1.3.2

Pagbuklat ng Salin - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-04-01 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Aleman. Isinalin ito nina Abdullah Al-Samet, Frank Bobenhayim, Dr. Nadeem Elyas. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah, imprenta ng taong 1423 H. 2021-01-07 - V1.1.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Aleman. Isinalin ito ni Abu Reda Muhammad ibn Ahmad ibn Rasoul. Imprenta ng taong 2015. 2016-11-27 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Italyano. Isinalin ito ni Othman Al-Sharif. Inilathala ito ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin noong taong 1440 H. 2022-08-29 - V1.0.2

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، نشرتها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا. عام 2010 م. 2022-03-27 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2024-03-16 - V2.0.4

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Turko. Isinalin ito ni Shaaban Britsh. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2019-12-26 - V1.1.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Turko. Isinalin ito ng isang pangkat ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin sa pakikipagtulungan ng website ng Islamhouse: www.islamhouse.com. 2018-10-16 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Turko. Isinalin ito ng isang pangkat ng mga maalam. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1422 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2017-05-23 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Azeri. Isinalin ito ni Alikhan Musayev. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex. Imprenta ng taong 1433 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa kaalaman ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2023-12-04 - V1.0.4

Pagbuklat ng Salin - PDF -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Georgiano. Patuloy ang gawain dito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa limang bahagi nito. 2022-10-05 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة المقدونية، ترجمها وراجعها مجموعة من علماء مقدونيا. 2021-04-22 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Albanes. Isinalin ito ni Hasan Nahi. Inilathala ito ng Instituto Albanes para sa Kaisipang Pang-Islam at Kabihasnang Pang-Islam. Imprenta ng taong 2006. 2019-12-22 - V1.1.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها 2022-11-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Bosniyo. Isinalin ito ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin sa pakikipagtulungan ng website ng Islamhouse: www.islamhouse.com. 2024-02-01 - V2.0.2

Pagbuklat ng Salin - PDF -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Bosniyo. Isinalin ito ni Muhammad Mihanovich. Imprenta ng taong 2013. Isinagawa ang pagtatama ng ilan sa mga talata sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. PInapayagan ang tumingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2019-12-21 - V1.1.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Bosniyo. Isinalin ito ni Basim Korkot. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah, imprenta ng taong 1412 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. PInapayagan ang tumingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2017-04-10 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصربية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2024-04-01 - V1.0.4

Pagbuklat ng Salin - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-06-08 - V1.0.5

Pagbuklat ng Salin - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Ukraniyo. Isinalin ito ni Mikhail Yakobevich. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1433 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2021-06-21 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Kazakh. Isinalin ito ni Khalifah Altai. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex. Imprenta ng taong 1412 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2017-03-30 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-10-31 - V1.0.4

Pagbuklat ng Salin - PDF - PDF* -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Uzbek. Isinalin ito ni Muhammad Sadik Muhammad Yusuf. Imprenta ng taong 1430 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2017-06-09 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Uzbek. Isinalin ito ni Alauddin Mansour. Imprenta ng taong 1430 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2017-03-25 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Tajik. Isinalin ito ng isang pangkat ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin sa pakikipaglahok ng website ng Islamhouse: www.islamhouse.com. 2024-03-26 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Tajik. Isinalin ito ni Khojah Mirov Khojah Mir. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1432. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2022-01-24 - V1.0.2

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

Pagbuklat ng Salin - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Indonesyano. Isinalin ito ng Kompanyang Sabic. Imprenta ng taong 2016. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. PInapayagan ang tumingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2022-05-26 - V1.1.2

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Indonesiyano. Inilabas ng Ministeryong Indonesiyo ng mga Kapakanang Pang-Islam. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2021-04-04 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Indonesiyano. Salin ng isang lupong pinagkakatiwalaan ng Ministeryong Indonesiyo ng mga Kapakanang Panrelihiyon. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1435 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2018-04-19 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الملايوية، ترجمها عبد الله محمد باسمية. 2021-01-27 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Tsino. Isinalin ito ni Muhammad Makin. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1987. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2022-09-07 - V1.0.2

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2024-03-18 - V1.0.5

Pagbuklat ng Salin - PDF - PDF* -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Uyghur. Isinalin ito ni Shaykh Muhammad Salih. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex. Imprenta ng taong 1416 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa kaalaman ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2018-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Hapones. Isinalin ito ni Said Sato. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Taon ng imprenta: 1440 H. 2024-02-27 - V1.0.10

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Koreano. Isinalin ito ni Hamid Choi. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1422 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2022-03-03 - V1.0.3

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2024-03-05 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-11-09 - V1.0.6

Pagbuklat ng Salin - PDF* -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Vietnames. Isinalin ito ni Hasan Abdul-Karim. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1423 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2017-05-31 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Thai. Isinalin ito ng pangkat ng mga nagtapos sa mga pamantasan at mga instituto sa Thailand. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1422 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2016-10-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Khmer. Isinalin ito ng Kapisanan ng Pag-unlad ng Muslim ng Cambodia. Imprenta ng taong 2012. 2021-10-25 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-03-13 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Persiyano. Isinalin ito ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin sa pakikipagtulungan ng website ng Islamhouse: www.islamhouse.com. 2024-01-01 - V1.1.1

Pagbuklat ng Salin - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية الدرية، ترجمها مولوی محمد انور بدخشانی. 2021-02-16 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Kurdo. Isinalin ito ni Muhammad Saleh Bamoki. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1433 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2023-02-16 - V1.1.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها صلاح الدين عبدالكريم. 2021-03-28 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة البشتو ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-02-15 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Pashto. Isinalin ito ni Zakaria Abdus-Salam. Nirepaso ito Mufti Abdulwali Khan. Imprenta ng taong 1423 H. 2020-06-15 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، نشرها مركز دار السلام بالقدس. 2023-08-22 - V1.0.3

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Urdu. Isinalin ito ni Muhammad Ibrahim Junakari. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1417 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa kaalaman ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2021-11-29 - V1.1.2

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Hindi. Isinalin ito ni Azizul-Haqq Al-Umary. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex. Imprenta ng taong 1433 H. 2023-01-30 - V1.1.4

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Benggali. Isinalin ito ni Abu Bakr Muhammad Zakaria. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1436 H. 2021-05-22 - V1.1.1

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Marathi. Isinalin ito ni Muhammad Shafi Ansari. Inilathala ito ng Pundasyon ng Kawanggawa, Mumbai. 2018-10-03 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Telugu. Salin ni Abdur Rahim bin Muhammad. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1434 H. 2024-02-20 - V1.0.6

Pagbuklat ng Salin - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Gujarati. Isinalin ito ni Rabila Umari, Pangulo ng Sentro ng mga Pananaliksik Pang-Islam at Edukasyon, Nadiad, Gujarat. Inilathala ito ng Pundasyon ng Kawanggawa, Mumbai, 2017. 2024-01-30 - V1.1.1

Pagbuklat ng Salin - PDF -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Malayalam. Isinalin ito nina Abdul-Hamid Haidar at Kanhi Muhammad. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah, imprenta ng taong 1417 H. 2021-05-30 - V1.0.3

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2024-03-17 - V1.0.3

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Asames. Isinalin ito ni Shaykh Rafiq Al-Islam Habibur-Rahman. Taon ng salin: 1438 H. 2024-01-31 - V1.0.4

Pagbuklat ng Salin - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عمر شريف بن عبدالسلام. 2022-12-13 - V1.0.2

Pagbuklat ng Salin - PDF -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Tamil. Isinalin ito ni Shaykh Abdul Hameed Baqavi. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Taon ng imprenta: 1434 H. 2021-01-07 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Sinhala. Isinalin ito ng isang pangkat ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin sa pakikipagtulungan ng website ng Islamhouse: www.islamhouse.com. 2024-02-22 - V1.0.5

Pagbuklat ng Salin - PDF -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Nepali. Salin ng Kapisanang Sentral ng Ahl Al-Hadith, Nepal. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Imprenta ng taong 1436 H. 2021-03-11 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، ترجمها علي محسن البرواني. 2021-03-09 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Swahili. Isinalin ito nina Doktor Abdullah Muhammad Abu Bakr at Shaykh Nasir Khamis. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah, imprenta ng taong 1435 H. 2016-11-28 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2024-01-15 - V1.0.16

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Amhariko. Isinalin ito nina Shaykh Muhammad Sadiq at Muhammad Sani Habib. Imprenta ng taong 2011. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. Pinapayagan ang pagtingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2023-12-04 - V1.1.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Yoruba. Salin ni Abu Rahima Mikhail Aikweiny. Imprenta ng taong 1432 H. 2021-11-16 - V1.0.6

Pagbuklat ng Salin - PDF -

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa Wikang Hausa. Isinalin ito ni Abubakr Mahmoud Gumi. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah, imprenta ng taong 1412 H. Isinagawa ang pagtatama nito sa pangangasiwa ng Sentro ng Rowad sa Pagsasalin. PInapayagan ang tumingin sa orihinal na salin sa layuning magpahayag ng pananaw, magsiyasat, at patuloy na paglinang. 2021-01-07 - V1.2.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Oromo. Isinalin ito ni Ghaly Ababour Abaghuna. Imprenta ng taong 2009. 2023-08-01 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang Ugandano. Isinalin ito ng isang pangakat ng Pundasyong Afrikano ng Paglago. 2019-10-13 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an sa wikang N'ko. Isinalin ito ni Dayyan Muhammad. Inilathala ito ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex sa Madinah Munawwarah. Taon ng imprenta: 1419 H. 2021-11-28 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-12-20 - V1.0.3

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكينيارواندية، ترجمها فريق جمعية مسلمي روندا. 2024-03-12 - V1.0.4

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المورية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس. 2024-03-31 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الدغبانية، ترجمها محمد بابا غطوبو. 2020-10-29 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م. 2022-04-04 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأشانتية، ترجمها الشيخ هارون إسماعيل. 2023-08-16 - V1.0.3

Pagbuklat ng Salin - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا. 2020-12-06 - V1.0.2

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2022-02-09 - V1.0.1

Pagbuklat ng Salin
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Ang Pinaikli sa Pagliliwanag ng Marangal na Qur'an

Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm sa Wikang Arabe. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an) 2017-02-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Indonesiyano ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2017-01-23 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Persiyano ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2017-01-23 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Turko ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2021-08-22 - V1.1.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Bosniyano ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2019-04-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الإسبانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-12-31 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Filipino (Tagalog) ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2017-01-23 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Vietnames ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2019-02-10 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Italyano ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2019-04-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Salin sa Wikang Pranses ng Al-Mukhtasar fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm. Inilabas ng Markaz Tafsīr Lid-Dirāsāt Al-Qur’ānīyah (Sentro ng Tafsīr Para sa mga Pag-aaral Pang-Qur’an). 2019-10-03 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الصينية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-09-29 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-01 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pagbuklat ng Salin

Ang mga Tafsir na Arabe

At-Tafsīr Al-Muyassar sa Wikang Arabe. Inilabas ng King Fahd Glorious Quran Printing Complex 2017-02-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Tafsir

Mga Kahulugan ng mga Salita mula sa Aklat na As-Sirāj fī Bayān Gharīb Al-Qur’ān 2017-02-15 - V1.0.0

Pagbuklat ng Tafsir

Ang mga Saling Patuloy na Ginagawa

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Mga Serbisyo ng mga Developer

Mga serbisyong nakatuon sa mga developer, na naglalayon ng pagkakaloob ng nilalamang kinakailangan ng developer sa paggawa ng mga software na nauugnay sa Marangal na Qur'an

Developers API

XML

Pag-download ng mga Salin sa Pahina ng mga Excel File XML

CSV

Pag-download ng mga Salin sa Pahina ng mga Excel File CSV

Excel

Pag-download ng mga Salin sa Pahina ng mga Excel File Excel