Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Đức - Bubenheim * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Ý nghĩa nội dung Câu: (5) Chương: Chương Al-Fil
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ
und sie so wie abgefressene Halme machte?
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
 
Ý nghĩa nội dung Câu: (5) Chương: Chương Al-Fil
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Đức - Bubenheim - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đức, được dịch bởi 'Abdullah As-Samit (Frank Bubenheim) và tiến sĩ Nadim Elyas

Đóng lại