Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Indonesian - Do hội dịch thuật củ * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML - Tải về CSV - Tải về Excel

Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (14) Chương kinh: Chương Al-'Araf
Câu kinh:
 
قَالَ أَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ
14. (Iblis) menjawab, “Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan.”
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (14) Chương kinh: Chương Al-'Araf
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Indonesian - Do hội dịch thuật củ - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Indonesian được chuyển ngữ do hội dịch thuật củ ấn hành vào năm 2016 M. Lưu ý: Trong bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, với quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Đóng lại