Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nhật * - Mục lục các bản dịch


Ý nghĩa nội dung Câu: (2) Chương: Chương Al-Zalzalah
وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا
大地が遺体やその他の重荷を投げ出し、
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
Trong những bài học trích được của các câu Kinh trên trang này:
• خشية الله سبب في رضاه عن عبده.
●アッラーを意識することは、僕がかれの満悦を得る原因となる。

• شهادة الأرض على أعمال بني آدم.
●アーダムの子孫たちの行動は、大地が観察している。

 
Ý nghĩa nội dung Câu: (2) Chương: Chương Al-Zalzalah
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nhật - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nhật, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an

Đóng lại