Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Pashto. * - Mục lục các bản dịch


Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (26) Chương kinh: Chương Al-Zariyat
Câu kinh:
 
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ
51-26 نو په تېزۍ سره خپلې ښځې ته لاړ، پس یو (وریت كړى) چاغ سخى يې راوړ
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (26) Chương kinh: Chương Al-Zariyat
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Pashto. - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Pashto được chuyển ngữ Zakkari Abdulsalam và được kiểm duyệt bởi Mufti Abdul wali Khan ấn hành vào năm 1423 H.

Đóng lại