Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Uzbek - Alauddin Mansur * - Mục lục các bản dịch


Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (37) Chương kinh: Chương Al-Qalam
Câu kinh:
 
أَمۡ لَكُمۡ كِتَٰبٞ فِيهِ تَدۡرُسُونَ
37. Балки сизлар учун (осмондан туширилган) бирон китоб бўлиб, ўқиб-ўрганаётгандирсизлар?!
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (37) Chương kinh: Chương Al-Qalam
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Uzbek - Alauddin Mansur - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Uzber được chuyển ngữ do Alauddin Mansur. Ấn hành vào năm 1430 H. Lưu ý: Bản dịch có một số cấu Thiên Kinh đã được trung tâm Ruwwad dịch thuật biên soạn, được quyền truy cập vào bản dịch gốc nhằm mục đích đánh giá và phát triển liên tục.

Đóng lại