Prijevod značenja časnog Kur'ana - Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana * - Sadržaj prijevodā


Prijevod značenja Sura: Sura et-Tarik
Ajet:
 

At-Tāriq

Intencije ove sure:
بيان قدرة الله وإحاطته في خلق الإنسان وإعادته.
Ang paglalantad sa nanunuot na pagmamatyag ni Allāh at malawakang kakayahan Niya.

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ
Sumumpa si Allāh sa langit at sumumpa Siya sa bituin na lumilitaw sa gabi.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ
Ano ang nagpaalam sa iyo, O Sugo, sa pumapatungkol sa dakilang bituing ito?
Tefsiri na arapskom jeziku:
ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ
Ito, ang bituin, ay tumatagos sa langit sa pamamagitan ng tanglaw nitong nagliliyab.
Tefsiri na arapskom jeziku:
إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ
Walang anumang kaluluwa malibang nagtalaga si Allāh rito ng isang anghel na nag-iingat dito ng mga gawa nito para sa pagtutuos sa Araw ng Pagbangon.
Tefsiri na arapskom jeziku:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ
Kaya magnilay-nilay ang tao mula sa ano lumikha sa kanya si Allāh upang lumiwanag para sa kanya ang kakayahan ni Allāh at ang kawalang-kakayahan ng tao.
Tefsiri na arapskom jeziku:
خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ
Lumikha sa kanya si Allāh mula sa isang likidong may pagpulandit na bumubuhos sa sinapupunan,
Tefsiri na arapskom jeziku:
يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ
na lumalabas ang likidong ito mula sa pagitan ng butong gulugod ng lalaki at mga buto ng dibdib.
Tefsiri na arapskom jeziku:
إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ
Tunay na Siya – kaluwalhatian sa Kanya – yayamang lumikha Siya nito mula sa likidong hamak ay Nakakakaya sa pagbuhay rito matapos ng kamatayan nito para maging buhay para sa pagtutuos at pagganti.
Tefsiri na arapskom jeziku:
يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ
Sa Araw na susulitin ang mga lihim para mabunyag ang dating inililingid ng mga puso na mga layunin, mga paniniwala, at iba pa sa mga ito para mabukod ang maayos mula sa mga ito at ang tiwali.
Tefsiri na arapskom jeziku:
فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ
walang ukol sa tao sa Araw na iyon na anumang lakas na makapipigil siya sa pamamagitan nito sa pagdurusang dulot ni Allāh, ni tagatulong na tutulong sa kanya.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ
Sumumpa si Allāh sa langit na may ulan dahil ito ay bumababa mula sa dako nito nang paulit-ulit.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ
Sumumpa Siya sa lupa na nagkabiyak-biyak dahil sa narito na mga halaman, mga bunga, at mga punong-kahoy.
Tefsiri na arapskom jeziku:
إِنَّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ
tunay na ang Qur’ān na ito na pinababa kay Muḥammad – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – ay talagang isang sinabing nagbubukod sa pagitan ng katotohanan at kabulaanan, at katapatan at kasinungalingan;
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ
at hindi ito ang laro at ang kawalang-kabuluhan; bagkus ito ang seryoso at ang totoo.
Tefsiri na arapskom jeziku:
إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدٗا
Tunay na ang mga tagapagpasinungaling sa inihatid sa kanila ng Sugo nila ay nagpapakana ng maraming pakana upang magtakwil sa paanyaya niya at magpabula nito.
Tefsiri na arapskom jeziku:
وَأَكِيدُ كَيۡدٗا
at nagpapakana naman Ako mismo ng isang pakana para sa paghahayag ng relihiyon at pagpapasinungaling sa kabulaanan.
Tefsiri na arapskom jeziku:
فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا
Kaya mag-antabay ka, O Sugo, sa mga tagatangging sumampalataya na ito, mag-antabay ka sa kanila nang kaunti at huwag kang magmadali sa pagdurusa nila at pagpapahamak sa kanila.
Tefsiri na arapskom jeziku:
Poruke i pouke ajeta na ovoj stranici:
• تحفظ الملائكة الإنسان وأعماله خيرها وشرها ليحاسب عليها.
Nag-iingat ang mga anghel sa tao at mga gawa nito: ang mabuti sa mga ito at ang masama sa mga ito, upang tuusin siya sa mga ito.

• ضعف كيد الكفار إذا قوبل بكيد الله سبحانه.
Ang kahinaan ng pakana ng mga tagatangging sumampalataya kapag inihambing sa pakana ni Allāh – kaluwalhatian sa Kanya.

• خشية الله تبعث على الاتعاظ.
Ang takot kay Allāh ay pumupukaw sa pagtanggap ng pangaral.


 
Prijevod značenja Sura: Sura et-Tarik
Indeks sura Broj stranice
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana - Sadržaj prijevodā

Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana, izdanje: Centar za kur'anska istraživanja "Tefsir"

Zatvaranje