ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم * - لیست ترجمه ها


ترجمهٔ معانی سوره: سوره كوثر   آیه:

Sura el-Kevser

از اهداف این سوره:
بيان منّة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير؛ والدفاع عنه.
Ukazivanje na Allahovu blagodat prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koja se ogleda u velikom dobru i njegovoj odbrani,

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ
Mi smo ti, o Poslaniče, dali mnogo dobro, a u njega se ubraja i rijeka Kevser u Džennetu.
تفسیرهای عربی:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ
Budi zahvalan na tim blagodatima, klanjajući samo Njemu i prinoseći žrtvu, za razliku od mušrika koji su žrtve prinosili svojim kipovima.
تفسیرهای عربی:
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ
Onaj ko tebe mrzi uskraćen je svakog dobra, bće bez spomena, a i ako se spomene, to će biti po zlu.
تفسیرهای عربی:
از فواید آیات این صفحه:
• أهمية الأمن في الإسلام.
Važnost sigurnosti u islamu.

• الرياء أحد أمراض القلوب، وهو يبطل العمل.
Pretvaranje je jedna od bolesti srca i ono poništava djelo.

• مقابلة النعم بالشكر يزيدها.
Zahvalnost na blagodatima povećava te blagodati.

• كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة.
Počast koju Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima kod svog Gospodara, njegovo čuvanje i položaj i na ovome i na drugom svijetu.

 
ترجمهٔ معانی سوره: سوره كوثر
فهرست سوره ها شماره صفحه
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم - لیست ترجمه ها

ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم. ناشر: مركز تفسير و مطالعات قرآنى.

بستن