કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - આફ્રિકન ભાષાંતર * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (23) સૂરહ: અલ્ હશ્ર
هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ
23.Usuk Yallay kaak sa nummah qibaadá cakkisita yalli как aneewaa kinni, usuk amoytay ginó inkih yamlike, kulli boolak saytunnooweh, kulli qaybik nagaynan le, I si ambiyaa kee isi farmoytit Nummaysé (muqjizal) usuk isi ginoh taamoomi dacrise (loynise) kinni, Maysoliy как ayse waana kinni, Dirkisey naqoosa inkih kah Rammitta kinni, Kaxxiina liy kaxxiina cakkisita kinni, yalli agleh kaat hayya haytaamak saytunnooweh.
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (23) સૂરહ: અલ્ હશ્ર
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - આફ્રિકન ભાષાંતર - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

અફાર ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર - જેનું ભાષાતર આલિમોની એક ટીમે શેખ મુહમ્મદ અબ્દુલ્ કાદિર હમઝહની દેખરેખ હેઠળ ૧૪૪૧ હિજરીસનમાં કર્યું.

બંધ કરો