വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة العفرية * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

പരിഭാഷ ആയത്ത്: (23) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ
هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ
23.Usuk Yallay kaak sa nummah qibaadá cakkisita yalli как aneewaa kinni, usuk amoytay ginó inkih yamlike, kulli boolak saytunnooweh, kulli qaybik nagaynan le, I si ambiyaa kee isi farmoytit Nummaysé (muqjizal) usuk isi ginoh taamoomi dacrise (loynise) kinni, Maysoliy как ayse waana kinni, Dirkisey naqoosa inkih kah Rammitta kinni, Kaxxiina liy kaxxiina cakkisita kinni, yalli agleh kaat hayya haytaamak saytunnooweh.
അറബി ഖുർആൻ വിവരണങ്ങൾ:
 
പരിഭാഷ ആയത്ത്: (23) അദ്ധ്യായം: സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ
സൂറത്തുകളുടെ സൂചിക പേജ് നമ്പർ
 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة العفرية - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ.

അടക്കുക