ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - الترجمة العفرية * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍   អាយ៉ាត់:

Suurat Al-Fajr

وَٱلۡفَجۡرِ
1. Yalli maacal xiibite.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَيَالٍ عَشۡرٖ
2. Kaadu qarafah alsak naharsi tabna barai xiibite.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ
3. Kaadu ummaan iimik nammay takkem (xibbaan) kee alluudah taniimil xiibite.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ
4. Kaadu bari yamaate waqdii kee bari dardara waqdii xiibite.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ
5. Tama hiimiy yalli elle xiibitet kas le numuh kaa xiqtah tan xiiba tanii? yeey, tanih.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
6. Ma tablannaa! Nabiyow ku Rabbi Qaad deqsita marak kah abenna?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ
7. Usun Iram deqsittâ kedoy kaxxa caylaay fayya le xisne luk tene.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ
8. Is tet celtám Baaxô bagul как ginniime wayte kedó kinni.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ
9. Kaadu Nabiyow ku Rabbi Samuud deqsita maray, qaleela ureeh, qarwah haysitek abem ma tablannaa Waad deqsita daqaaral?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ
10.Kaadu Firqawnay xiikooluy (kadeeday) sinam edde digaala lek kah abe inna?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ
11. Usun caddok tatre mara baaxol.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ
12. Edde luk usun tet addal umaane yeymeggee mara.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
13.Tokkel Ku Rabbi lafit Íe digaala keenil caxeeh, oobise.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ
14.Nabiyow diggah, ku Rabbi külli seehadaytih taama dacrisaah ken elle gälte le.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ
15. Seehadaytuh tu gactek kay Rabbi kaa yiqiyyireeh (mokkoreeh), kaah yemqeeh kaa hatkise kaa tekkek, yi Rabbi yoh yemqeh iyya.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ
16. Kaadu kaa yiqiyyireeh, Isi quusi (rizqhi) kaal ceyse kaa tekkek, yi Rabbi yoo yuyqunxeh iyya.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ
17. Tu elle tan im tonna hinna а seehadaytow, isin qayxixxuh matamqaanaay kaa matassakaxxan.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
18.Kaadu tu dagoyti askamiyyah sitta milsissan (ma lallabtan).
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا
19. Kaadu nagrä maalu cakki maliinoh gibdi makmoh takmen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا
20. Kaadu maalu kaxxa kacanuh kicinton.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّآۖ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا
21. Tonna hinnay, baaxó kaxxa angoyyih tangayyeeh, bululsimiyyah bululsimta waqdi,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا
22. Kaadu Nabiyow ku Rabbi yamaateeh, malayka massa massah (saffi saffih) gacta,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ
23. Kaadu woo ayró (Qhiyaamah ayro kinnuk) jahannam bahsimah, too ayró seehadayti iimaan kee meqe taamay addunyal cinak suge kassitah, woo kassit kee nadaama mannal tu kaah xiqtaa?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي
24. Maganey! inni manol maqaané uysukumeh suginniyoy iyya.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ
25. Woo saaku Yallih digaalah innah tan digaalah, num ma digaala.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ
26. Kaadu Yallih axawih innah yan axawah num ma yaxaa.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ
27. Kee satta iyye nafsow. (yallih cusiyyaa kee iimaanat).
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ
28. Isi Rabbí fanah uduur usuk koh yeceem oggolak akcanuk, usuk ku meqe taama kok oggoleeh, Raabitehik.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي
29. Toysa Yi naqoosay meqey moominiinih tanih loowot cul.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي
30. Kaadu kecnî luk Yi jannat cui.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - الترجمة العفرية - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ.

បិទ