ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាបង់ក្លាដែសលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល
អាយ៉ាត់:
 

সূরা আল-ফীল

គោល​បំណងនៃជំពូក:
بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرّم.
উপদেশ ও অনুগ্রহ হিসাবে আল্লাহর চিরসম্মানিত ঘর হিফাজতে তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ
১. হে রাসূল! আপনি কি জানেন না যে, আপনার প্রতিপালক আবরাহা ও তার সাথী হস্তী বাহিনীর সাথে তখন কী আচরণ করেছেন যখন তারা কাবাঘর বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলো?!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ
২. আল্লাহ কি তাদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেন নি?! ফলে তারা যেমন মুনুষকে কাবা থেকে বিমুখ করার স্বার্থ উদ্ধার করতে পারলো না তেমনিভাবে এর কোনরূপ ক্ষতি সাধনেও তারা ব্যর্থ হলো।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ
৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ
৪. যেগুলো তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করে।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ
৫. ফলে সেগুলো হয়ে গেলো মাড়িয়ে ফেলা চর্বিত ঘাসের ন্যায়।
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• خسران من لم يتصفوا بالإيمان وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.
ক. যারা ঈমান, নেক আমল, সত্যকে ধরে থাকা ও তার উপর ধৈর্য ধারণের বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়নি তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

• تحريم الهَمْز واللَّمْز في الناس.
খ. মানুষকে সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে নিন্দা বা দোষারোপ করা হারাম।

• دفاع الله عن بيته الحرام، وهذا من الأمن الذي قضاه الله له.
গ. আল্লাহ তাঁর মহা সম্মানিত ঘরের প্রতিরক্ষা করেন। এটি আল্লাহর নিরাপত্তামূলক ফায়সালা।


 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាបង់ក្លាដែសលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាបង់ក្លាដែសលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ