ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ   អាយ៉ាត់:

Sura el-Vakia

គោល​បំណងនៃជំពូក:
بيان أحوال العباد يوم المعاد.
Pojašnjenje stanja ljudi na budućem svijetu.

إِذَا وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ
Kada se desi Smak svijeta, a to je neizbježno.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَيۡسَ لِوَقۡعَتِهَا كَاذِبَةٌ
Niko neće negirati Sudnji dan, kao što je bio negiran na dunjaluku.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
خَافِضَةٞ رَّافِعَةٌ
Ponizit će nevjernike i griješnike, tako što će tada biti uvedeni u Vatru, a bogobojazne vjernike uzvisit će, jer će oni u Džennet ući.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِذَا رُجَّتِ ٱلۡأَرۡضُ رَجّٗا
Kada se Zemlja snažno i jako pokrene.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَبُسَّتِ ٱلۡجِبَالُ بَسّٗا
I kada se planine u komadiće raspadnu.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَكَانَتۡ هَبَآءٗ مُّنۢبَثّٗا
Pa zbog toga raspadanja postanu poput prašine koja ne miruje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَكُنتُمۡ أَزۡوَٰجٗا ثَلَٰثَةٗ
Toga Dana vi ćete biti u tri kategorije
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ
Oni zdesna uzet će knjigu svoju u desnu ruku, a kako li je uzvišen njihov stepen i položaj.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ
Oni slijeva uzet će knjigu svoju u lijevu ruku, a kako li je ružno njihovo mjesto i položaj.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ
Oni koji su prednjačili čineći dobra djela na dunjaluku, oni će i na onome svijetu prednjačiti prilikom ulaska u Džennet.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡمُقَرَّبُونَ
Oni će biti bliski kod Allaha.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
biće u džennetskim blagodatima gdje će uživati u raznovrsnim nasladama.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ
skupina iz ove i prijašnjih zajednica.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَقَلِيلٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ
A među ljudima, pred kraj svijeta biće malo onih koji će prednjačiti i biti bliski.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
عَلَىٰ سُرُرٖ مَّوۡضُونَةٖ
Na krevetima izvezenim zlatnim vezovima.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيۡهَا مُتَقَٰبِلِينَ
Biće naslonjeni na ovim divanima, okrenuti licima jedni prema drugima, i neće jedni drugima leđima biti okrenuti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن طاعته.
Ustrajnost u prisjećanju Allahovih blagodati i ajeta ima za posljedicu veličanje Allaha i lijepe pokornosti Njemu.

• انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة.
Poricanje nevjernika biće prekinuto kada očima vide dešavanja na Sudnjem danu.

• تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم.
Džennetlije će biti na raznim stepenima i po tome će među njima biti razlika, shodno različitosti njihovih postupaka.

يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ
Oko njih kružit će kao posluga, vječni mladići koji nikada neće ostariti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
بِأَكۡوَابٖ وَأَبَارِيقَ وَكَأۡسٖ مِّن مَّعِينٖ
sa čašama bez poklopaca i ibricima s poklopcima, i peharom punog vina iz izvora tekućeg, koji ne prestaje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّا يُصَدَّعُونَ عَنۡهَا وَلَا يُنزِفُونَ
Nije kao dunjalučko vino, jer od njega ni glava ne boli, niti se gubi svijest.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَفَٰكِهَةٖ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ
I oko njih će kružiti vječni mladići, noseći voće koje će oni da biraju.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَحۡمِ طَيۡرٖ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ
I kružit će oko njih, noseći im ptičije meso koje god budu htjeli.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَحُورٌ عِينٞ
Oni će u Džennetu imati žene, krupnih i lijepih očiju.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ
One su slične kao biseri skriveni i čuvani u školjkama.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
to će im biti nagrada za dobra djela koja će činiti na dunjaluku.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا تَأۡثِيمًا
U Džennetu neće biti razvratnog govora, niti onoga što čovjeka vodi u grijeh.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِلَّا قِيلٗا سَلَٰمٗا سَلَٰمٗا
Neće čuti osim selam koji će im meleki nazivati, i koji će jedni drugima nazivati.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ
A oni s desne strane, oni kojima će knjiga djela biti data u desnu ruku, kako li je samo velik njihov položaj kod Allaha.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ
Bit će među lotosovim drvećem bez bodlji i trnja, i u njemu neće imati nikakve štete.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ
Biće među plodovima banane koji će biti poredani jedni pored drugih.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ
Biće u stalnoj hladovini koja neće nestati.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ
i vode koja teče bez prestanka.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ
i među bezbrojnim voćem kojeg će biti u izobilju,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّا مَقۡطُوعَةٖ وَلَا مَمۡنُوعَةٖ
Nikada ga neće nestati, jer ono neće imati svoje sezone kada raste, i u bilo koje doba moći će ga ubrati, niko ih u tome neće moći spriječiti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَفُرُشٖ مَّرۡفُوعَةٍ
i na posteljama uzdignutim koje će biti stavljene na krevete.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ
Mi ćemo novim stvaranjem njih ponovo stvoriti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا
Mi ćemo ih stvoriti kao djevice, koje niko prije nije dotakao.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
عُرُبًا أَتۡرَابٗا
Učinit ćemo ih ženama koje se umiljavaju svojim muževima, i one će biti godina istih kao i oni.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لِّأَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ
Mi ćemo ih stvoriti za one zdesna, koji će biti s desne strane, a to će biti znak njihove sreće.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ
Ovo je skupina iz naroda prijašnjih vjerovjesnika.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ
i skupina iz ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a to je posljednji ummet.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ
A oni s lijeve strane, kojima će knjiga djela biti data u lijevu ruku, kako li je samo ružno njihovo stanje i prebivalište.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي سَمُومٖ وَحَمِيمٖ
Bit će u žestoko vrelim vjetrovima, i u žestoko vreloj vodi.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَظِلّٖ مِّن يَحۡمُومٖ
Bit će u tami crnog dima.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّا بَارِدٖ وَلَا كَرِيمٍ
Tamo neće biti ugodnog vjetra, niti ugodnog pogleda.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ
Oni su prije ulaska u ovu patnju u dunjalučkim blagodatima uživali i nisu imali druge brige osim da prohtjeve svoje zadovolje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ
Ustrajavali su u nevjerovanju u Allaha, i obožavanju kumira.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ
Oni su poricali proživljenje, i ismijavajući se, smatrajući da je to nemoguće, govorili su: Zar ćemo biti oživljeni nakon što postanemo prašina i kad kosti od nas ostanu.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلۡأَوَّلُونَ
I zar će čak i nači preci, koji su umrli prije nas, biti oživljeni.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَوَّلِينَ وَٱلۡأٓخِرِينَ
Reci, o Poslaniče, ovima koji negiraju proživljenje: I oni ljudi koji su prije živjeli i umrli, a i oni kasniji, biće oživljeni nakon smrti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَمَجۡمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ
Na Sudnjem danu, bez imalo sumnje, biće okupljeni kako bi račun polagali i dobili ono što su zaslužili.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة.
Dobra djela uzrok su sticanja blagodati na onome svijetu.

• الترف والتنعم من أسباب الوقوع في المعاصي.
Raskošni život uzrokuje činjenje grijeha.

• خطر الإصرار على الذنب.
Opasnost ustrajnosti u griješenju.

ثُمَّ إِنَّكُمۡ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلۡمُكَذِّبُونَ
Zatim ćete vi, o poricatelji proživljenja, koji ste skrenuli s Pravog puta, na Sudnjem danu, plodove drveta Zekkum jesti, a to je najgori i nalošiji plod.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَأٓكِلُونَ مِن شَجَرٖ مِّن زَقُّومٖ
Zatim ćete vi, o poricatelji proživljenja, koji ste skrenuli s Pravog puta, na Sudnjem danu, plodove drveta Zekkum jesti, a to je najgori i nalošiji plod.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ
I plodovima tog gorkog drveta punit ćete svoje prazne stomakove.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَشَٰرِبُونَ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡحَمِيمِ
Nakon toga će vrelu vodu piti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَشَٰرِبُونَ شُرۡبَ ٱلۡهِيمِ
Mnogo će piti vodu kao što to deve čine zbog gorljive žeđi.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
هَٰذَا نُزُلُهُمۡ يَوۡمَ ٱلدِّينِ
Ovom gorkom hranom i vrelom vodom biće ugošćeni na Dan obračuna.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
نَحۡنُ خَلَقۡنَٰكُمۡ فَلَوۡلَا تُصَدِّقُونَ
O poricatelji, Mi smo vas stvorili nakon što niste bili ništa, pa zašto onda ne vjerujete da ćemo vas oživjeti nakon vaše smrti?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَفَرَءَيۡتُم مَّا تُمۡنُونَ
O ljudi, šta mislite da li sjemenu koje ubacujete u ženske rodnice
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ءَأَنتُمۡ تَخۡلُقُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡخَٰلِقُونَ
Da li vi to sjeme stvarate ili smo ga Mi stvorili?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
نَحۡنُ قَدَّرۡنَا بَيۡنَكُمُ ٱلۡمَوۡتَ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوقِينَ
Mi određujemo vašu smrt, i svako od vas ima rok kada će umrijeti, taj rok se neće ubrzati niti usporiti i Mi nismo nemoćni da to učinimo.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمۡثَٰلَكُمۡ وَنُنشِئَكُمۡ فِي مَا لَا تَعۡلَمُونَ
da vam izmijenimo vaše poznate izglede i da vas stvorimo i oblikujemo na način koji vam nije poznat.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلۡأُولَىٰ فَلَوۡلَا تَذَكَّرُونَ
Vama je znano kako smo vas stvorili prvi put, pa zar nećete pouku uzeti i i zar ne znate da je Onaj koji vas je stvorio prvi put, u stanju da vas proživi nakon što umrete.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ
Šta mislite o sjemenu kojeg sijete u Zemlju?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّٰرِعُونَ
Da li vi činite da to sjeme iznikne ili Mi to činimo?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَٰهُ حُطَٰمٗا فَظَلۡتُمۡ تَفَكَّهُونَ
Kada bismo htjeli, Mi možemo da vaše plodove nakon što sazriju za berbu, učinimo suhim rastinjem, pa biste se vi čudili tome što vas je zadesilo.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّا لَمُغۡرَمُونَ
Govorili biste: Mi smo izgubili ono što smo uložili.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ
Nama je opskrba uskraćena i spriječeni smo do nje da dođemo.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَفَرَءَيۡتُمُ ٱلۡمَآءَ ٱلَّذِي تَشۡرَبُونَ
Šta mislite o vodi koju pijete kada ožednite?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ءَأَنتُمۡ أَنزَلۡتُمُوهُ مِنَ ٱلۡمُزۡنِ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡمُنزِلُونَ
Da li je vi iz oblaka spuštate ili Mi to činimo?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَوۡ نَشَآءُ جَعَلۡنَٰهُ أُجَاجٗا فَلَوۡلَا تَشۡكُرُونَ
Kada bismo htjeli, Mi možemo da vodu veoma slanom učinilo, pa da kao takva ne bude pogodna za piće i navodnjavanje. Zašto se onda ne zahvaljujete Allahu, koji vam kao vid svoje milosti prema vama, spušta vodu pogodnu za vaše potrebe.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَفَرَءَيۡتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ
Šta mislite o vatri koju potpaljujete da biste se njome koristili?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ءَأَنتُمۡ أَنشَأۡتُمۡ شَجَرَتَهَآ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡمُنشِـُٔونَ
Da li vi stvarate drveće kojim palite vatru ili Mi to, da bismo vam olakšali, činimo?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
نَحۡنُ جَعَلۡنَٰهَا تَذۡكِرَةٗ وَمَتَٰعٗا لِّلۡمُقۡوِينَ
Mi smo ovu vatru dali da vas podsjeća na ahiretsku vatru, i učinili smo da se njome koriste putnici.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ
Zato ti, o Poslaniče, negiraj da Allah, tvoj Gospodar, posjeduje bilo šta što mu ne dolikuje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
۞ فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ
Allah se kune mjestima i položajima zvijezda.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ
Zakletva ovim položajima je velika, kada biste vi to znali, jer se u njima nalaze mnoga znamenja i pouke koje su bezbrojne.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة.
Prvo stvaranje veoma jasno ukazuje na jednostavnost proživljenja.

• إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله، فالله قادر على سلبها متى شاء.
Spuštanje vode, nicanje bilja iz zemlje i vatra kojom se ljudi koriste, blagodati su na kojima se ljudi trebaju zahvaljivati Allahu, jer je On u stanju oduzeti ih od nas, kad god to želi.

• الاعتقاد بأن للكواكب أثرًا في نزول المطر كُفْرٌ، وهو من عادات الجاهلية.
Vjerovanje da zvijezde utiču na spuštanje kiše predstavlja djelo nevjerstva i smatra se predislamskom praksom koja nije utemeljena.

إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ
O ljudi, Kur'an koji vam se uči je plemenita knjiga, jer sa sobom nosi velike koristi i blagodati.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ
U Knjizi koja se čuva od ljudskih pogleda, a to je Levhi Mahfuz ili Ploča pomno čuvana.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ
Koju smiju dirati samo meleki čisti od grijeha i mahana.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
Spušten je od Gospodara stvorenja, Njegovom poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَفَبِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَنتُم مُّدۡهِنُونَ
Zar ovaj govor, o mušrici, poričete i negirate njegovu istinitost.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَتَجۡعَلُونَ رِزۡقَكُمۡ أَنَّكُمۡ تُكَذِّبُونَ
I umjesto da se Allahu zahvalite na blagodatima kojima vas obasipa, vi ga negirate, pa kišu pripisujete zvijezdi i govorite: Kiša nam je darovana zbog te i te zvijezde.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَلَوۡلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلۡحُلۡقُومَ
A kada duša dođe do guše
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَنتُمۡ حِينَئِذٖ تَنظُرُونَ
I vi tada budete gledali ispred sebe osobu koja umire.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنكُمۡ وَلَٰكِن لَّا تُبۡصِرُونَ
Mi smo Našim znanjem, moći i melekima bliži vašem umirućem od vas samih, ali vi Naše meleke ne vidite.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَلَوۡلَآ إِن كُنتُمۡ غَيۡرَ مَدِينِينَ
Zašto je onda, ako je istina da proživljeni nećete biti i račun za djela svoja polagati
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
تَرۡجِعُونَهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
ne vratite dušu koja izlazi iz vašeg umrlog, ako istinu govorite? A to ne možete učiniti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ
Pa ako taj umrli bude od onih koji su prednjačili u dobrim djelima
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وَجَنَّتُ نَعِيمٖ
onda će u rahatluku biti, nakon čega se neće umarati, imat će lijepu opskrbu, milost i Džennet u kojem će uživati u svemu onome što budu duše njihove željele.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ
90 - 91 - A ako bude od onih koji će s desne strane biti, onda se za njih ne brini, jer njih čeka mir i sigurnost.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَسَلَٰمٞ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ
90 - 91 - A ako bude od onih koji će s desne strane biti, onda se za njih ne brini, jer njih čeka mir i sigurnost.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ
A ako bude jedan od onih koji su poricali istinu koju je donio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su skrenuli s Pravog puta
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَنُزُلٞ مِّنۡ حَمِيمٖ
biće ugošćen vrelom vodom čija će vrelina žestoka biti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَتَصۡلِيَةُ جَحِيمٍ
I gorit će u vatrenom plamenu.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلۡيَقِينِ
Ovo što smo ti kazali, o Poslaniče, sigurno je istina, bez imalo sumnje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ
Slavi ime Gospodara tvoga Velikog i negiraj od Njega svaku mahanu.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• شدة سكرات الموت وعجز الإنسان عن دفعها.
Žestina smrtnih muka i nemogućnost čovjeka da spriječi smrt.

• الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا إن أراد الله لحكمة.
Pravilo je da ljudi ne vide meleke, osim kada Allah to želi zbog neke mudrosti.

• أسماء الله (الأول، الآخر، الظاهر، الباطن) تقتضي تعظيم الله ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطنة.
Allahova imena: Prvi i Posljednji, i nad svime Dominantni i u bit svega Pronicljivi, ukazuju na veličanje Allaha i svijest da On zna i prati naša vidljiva i nevidljiva djela.

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ