Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - Përmbajtja e përkthimeve


Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (1) Surja: Suretu El Mesed

シュロ章

Qëllimet e sures:
بيان خسران أبي لهب وزوجه.
アブー・ラハブとその妻の失敗の説明

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ
預言者(アッラーの祝福と平安あれ)の叔父で、アブドル・ムッタリブの息子であるアブー・ラハブの両手は滅びよ、そしてかれの行動も滅びるがいい。かれはいつも預言者(アッラーの祝福と平安あれ)に損害を及ぼし、かれのしようとしたことは無意味であった。
Tefsiret në gjuhën arabe:
Dobitë e ajeteve të kësaj faqeje:
• المفاصلة مع الكفار.
●不信仰者との明確な区別の必要性。

• مقابلة النعم بالشكر.
●恩寵は感謝を伴うもの。

• سورة المسد من دلائل النبوة؛ لأنها حكمت على أبي لهب بالموت كافرًا ومات بعد عشر سنين على ذلك.
●シュロ章は預言者の証の一つ、というのは、アブー・ラハブは不信仰者として死ぬことと定めたが、事実10年後に(不信仰者として)亡くなった。

• صِحَّة أنكحة الكفار.
●不信仰者同士が結ばれることに意味のある事例。(不信仰者同士の婚姻の(法的)正当性)

 
Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (1) Surja: Suretu El Mesed
Përmbajtja e sureve Numri i faqes
 
Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم - Përmbajtja e përkthimeve

الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Mbyll