แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (28) สูเราะฮ์: Al-Mutaffifīn
عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا ٱلۡمُقَرَّبُونَ
Sa ovog izvora njegovo piće koje je čisto pit će bliski Allahovi robovi, a ostali vjernici pit će ga pomiješanog sa drugim.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• خطر الذنوب على القلوب.
Opasnost grijeha za srca.

• حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة.
Nevjernici će biti spriječeni da vide Allaha na Sudnjem danu.

• السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار.
Ismijavanje s vjernicima je jedna od osobina nevjernika.

 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (28) สูเราะฮ์: Al-Mutaffifīn
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด