ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم * - لیست ترجمه ها


ترجمهٔ معانی آیه: (28) سوره: سوره مطففين
عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا ٱلۡمُقَرَّبُونَ
Sa ovog izvora njegovo piće koje je čisto pit će bliski Allahovi robovi, a ostali vjernici pit će ga pomiješanog sa drugim.
تفسیرهای عربی:
از فواید آیات این صفحه:
• خطر الذنوب على القلوب.
Opasnost grijeha za srca.

• حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة.
Nevjernici će biti spriječeni da vide Allaha na Sudnjem danu.

• السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار.
Ismijavanje s vjernicima je jedna od osobina nevjernika.

 
ترجمهٔ معانی آیه: (28) سوره: سوره مطففين
فهرست سوره ها شماره صفحه
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم - لیست ترجمه ها

ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم. ناشر: مركز تفسير و مطالعات قرآنى.

بستن