ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ   អាយ៉ាត់:

Al-Humazah

وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ
Wehe jedem Stichler und Nörgler,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ
der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ
wobei er meint, daß sein Besitz ihn ewig leben ließe!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ
Keineswegs! Er wird ganz gewiß in al-Hutama geworfen werden.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ
Was läßt dich wissen, was al-Hutama ist?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ
(Sie ist) Allahs entfachtes Feuer,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ
das Einblick in die Herzen gewinnt.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ
Gewiß, es wird sie einschließen
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ
in langgestreckten Säulen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ