ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអ៊ូបេគីស្ថាន - ម៉ូហាំម៉ាត់​ សរទីក * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍   អាយ៉ាត់:

Фажр сураси

وَٱلۡفَجۡرِ
Фажр билан қасам.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَيَالٍ عَشۡرٖ
Ва ўн кеча билан қасам.
(Уламоларимиз, ушбу оятдаги ўн кечадан мурод Рамазон ойининг охирги ўн кечаси, уларда Лайлатул қадр кечаси ҳам бор, деганлар.)
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ
Жуфту тоқ билан қасам.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ
Ва юрган тун билан қасам.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ
Мана шуларда ақл эгаси учун (қаноатлантирувчи) қасам бордир?!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
Сенинг Роббинг Одга қандай (муомала) қилганини билмадингми?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ
Баланд устунли «Ирам»га?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ
Унинг мисли бошқа диёрларда халқ қилинмаганга?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ
Ва водийда харсанг тошларни кесиб (иморат ясаган) Самудни.
(Роббинг нима қилганини билмадингми?)
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ
Ва кўп аскарлари бор Фиръавнни.
(Роббинг нима қилганини билмадингми?)
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ
Улар турли ўлкаларда туғёнга кетган эдилар.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ
Улар у(ўлка)ларда бузғунчиликни кўпайтирган эдилар.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ
Бас, Роббинг уларнинг бошига турли азобларни қуйди.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ
Албатта, Роббинг кузатиб турувчидир.
(У ким нима қилаётганини ўта аниқлик билан кузатиб туради. Кузатиб туриб туғёнга кетган, ҳаддидан ошган ва зулм қилганларнинг жазосини беради.)
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ
Бас, қачон инсонни Робби синаш учун икром қилса ва неъмат берса, «Мени Роббим икром қилди», дейдир.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ
Бас, қачон Робби синаш учун ризқини тор қилиб қўйса, у: «Роббим мени хорлади», дейдир.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ
Йўқ! Балки сизлар етимларни икром қилмайсизлар.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
Бир-бирингизни мискинларга таом беришга ундамайсизлар.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا
Ва меросни шиддат-ла ейсизлар.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا
Ва молни кўп яхши кўрасизлар.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّآۖ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا
Йўқ! Вақтики, ер зилзилага тушиб, парча-парча бўлиб кетса.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا
Ва Роббинг ва фаришталар саф-саф бўлиб келсалар.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ
Ва ўша кунда жаҳаннамни келтирса, ўша кунда инсон эслайдир. Лекин бу эслашдан энди не фойда.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي
У: «Афсуски, охират ҳаётимга ҳам бирор нарса тақдим қилсам бўлар экан», дейдир.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ
Бас, ўша кунда Аллоҳнинг азобига ўхшаш азоб-ла ҳеч ким азобламайдир.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ
Ва Унинг боғлашига ўхшаш ҳеч ким боғламайдир.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ
Эй, хотиржам нафс!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ
Роббингга сен Ундан, У сендан рози бўлган ҳолда қайт!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي
Бас, бандаларим ичига киргин!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي
Ва жаннатимга киргин!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអ៊ូបេគីស្ថាន - ម៉ូហាំម៉ាត់​ សរទីក - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអ៊ូបាគីស្តានដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ សរទីក ម៉ូហាំម៉ាត់​ យូសូហ្វ។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ​1430H។ អាយ៉ាត់មួយចំនួនត្រូវបានកែសំរួលដោយអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ។ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។

បិទ