ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තීන්
වාක්‍යය:
 

التين

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ
95-1 قسم دى په انځر او زیتون (ښوون) باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَطُورِ سِينِينَ
95-2 او په طور سینین (غره) باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ
95-3 او په دې امان وركوونكي/امن والا ښار باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ
95-4 چې یقینًا یقینًا مونږ انسان په ډېر ښكلي صورت (او اعتدال) كې پیدا كړى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ
95-5 بیا دى مونږ وګرځاوه د ښكتو ډېر ښكته
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ
95-6 مګر هغه كسان چې ایمان يې راوړى دى او نېك عملونه يې كړې دي، نو د دوى لپاره نه ختمېدونكى اجر دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ
95-7 نو (اى د قیامت منكره!) له دې نه وروسته تا څه شى د قیامت په هكله دروغ ګڼلو ته اماده كوي؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ
95-8 ایا الله تر ټولو لوى حاكم نه دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තීන්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න