แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ สูเราะฮ์: An-Nās   อายะฮ์:

Sura en-Nas

วัตถุประสงค์ของสูเราะฮ์:
الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته.
Podsticanje na traženje utočišta kod Allaha od zla šejtana i njegovih došaptavanja.

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
O Poslaniče, reci: Tražim zaštitu kod Gospodara ljudi i Njemu se utičem.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
Vladaru ljudi koji čini s njima šta hoće i pored kojeg niko nema vlasti.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
Onome koji zaslužuje da se istinski obožava, pored kojeg niko drugi to ne zaslužuje.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
Od zla šejtana koji čovjeku donosi ružne misli kada zaboravi na Allaha, a kada Ga se sjeti, on se skrije i ne dolazi.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
koji unosi zle misli u ljudska sca.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
a on nekada bude ljudske, a nekada džinske vrste.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.
Potvrđivanje Allahovih savršenih svojstava i negiranja svojstava manjkavosti.

• ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه.
Potvrđenost postojanja sihra i načina liječenja od njega.

• علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان.
Liječenje loših misli biva spominjanjem Allaha i uticanjem Njemu od šejtana.

 
แปลความหมาย​ สูเราะฮ์: An-Nās
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด