แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ สูเราะฮ์: ‘Abasa   อายะฮ์:

‘Abasa

วัตถุประสงค์ของสูเราะฮ์:
تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث.
Ang pagpapaalaala sa mga tagatangging sumampalataya, na nagwawalang-pangangailangan sa Panginoon nila, hinggil sa mga patotoo ng pagbubuhay.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ
Nagpasimangot ang Sugo ni Allāh – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – ng mukha niya at umayaw
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ
dahil sa pagdating ni `Abdullāh bin Ummi Maktūm, na nagpapagabay sa kanya. Ito ay isang bulag. Dumating ito sa Sugo – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – habang abala naman siya sa mga pinakamalaki sa mga tagapagtambal dahil sa pag-asa sa kapatnubayan nila.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ
Ano ang magpapaalam sa iyo, O Sugo, na sa gayon ang bulag na ito ay magpapakadalisay mula sa mga pagkakasala niya
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ
o mapangangaralan ng maririnig niya mula sa iyon na mga pangaral para makinabang siya sa mga ito?
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ
Tungkol sa nag-akalang nakasasapat sa sarili niya dahil sa taglay niya na yaman para manampalataya pa sa inihatid mo,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
ikaw ay humaharap sa kanya at lumalapit sa kanya.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
May aling bagay na dadapo sa iyo kapag hindi siya nagpakadalisay sa mga pagkakasala niya sa pamamagitan ng pagbabalik-loob kay Allāh?
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ
Tungkol naman sa dumating sa iyo na nagpupunyagi sa paghahanap ng kabutihan
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَهُوَ يَخۡشَىٰ
habang siya ay natatakot sa Panginoon niya,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ
ikaw ay nagpakaabala palayo sa kanya sa iba sa kanya kabilang sa mga pinakamalaking tao ng mga tagapagtambal.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ
Ang usapin ay hindi gayon. Ang mga [talatang] ito ay isang pangaral at isang pagpapaalaala lamang para sa sinumang tatanggap.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
kaya ang sinumang lumuob na mag-alaala kay Allāh ay mag-aalaala sa Kanya at mapangangaralan ng nasa Qur’ān na ito.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ
Saka ang Qur'ān na ito ay nasa mga pahinang marangal sa ganang mga anghel,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۭ
na inangat sa isang lugar na mataas, na dinalisay na hindi dinadapuan ng isang karumihan ni isang kasalaulaan.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ
na ang mga ito ay nasa mga kamay ng mga sugo kabilang sa mga anghel,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
كِرَامِۭ بَرَرَةٖ
na mararangal sa ganang Panginoon nila, na mararami sa paggawa ng kabutihan at mga pagtalima.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ
Sumpain ang taong tagatangging sumampalataya; anong tindi ng kawalang-pananampalataya nito kay Allāh!
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ
Mula sa aling bagay lumikha nito si Allāh para magpakamalaki ito sa lupa at tumangging sumampalataya ito sa Kanya?
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ
Mula sa likidong kaunti lumikha Siya nito saka nagtakda Siya sa paglikha rito sa isang yugto matapos ng isang yugto.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ
Pagkatapos ay nagpadali Siya para rito – matapos ng mga yugtong ito – ng paglabas mula sa tiyan ng ina nito.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ
Pagkatapos, matapos na nagtakda Siya para rito ng haba ng buhay, ay nagbigay-kamatayan Siya rito at gumawa Siya para rito ng isang libingan na mananatili ito roon hanggang sa buhayin ito.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ
Pagkatapos kapag niloob Niya ay bubuhay Siya rito para sa pagtutuos at pagganti.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ
Ang usapin ay hindi gaya ng hinahaka-haka ng tagatangging sumampalataya na ito na ito raw ay nagsagawa ng tungkulin na kailangan dito para sa Panginoon nito. Ito ay hindi nagsagawa ng inobliga ni Allāh dito na mga tungkulin.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ
Kaya tumingin ang taong tagatangging sumampalataya kay Allāh sa pagkain nito na kinakain nito kung papaanong natamo nito –
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا
sapagkat ang pinanggalingan nito ay ang ulan na bumababa mula sa langit nang may kalakasan at kasaganahan,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا
pagkatapos bumasag Kami sa lupa kaya nabiyak ito para sa halaman,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا
saka nagpatubo Kami rito ng mga butil mula sa trigo, mais, at iba sa mga ito,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا
nagpatubo Kami rito ng ubas at halamang sariwa upang maging kumpay para sa mga hayop ninyo,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا
nagpatubo Kami rito ng oliba at datiles,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا
nagpatubo Kami rito ng mga patanimang marami ang mga puno.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا
nagpatubo Kami rito ng prutas at nagpatubo Kami rito ng kinakain ng mga hayop ninyo,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ
para sa pakikinabang ninyo at pakikinabang ng mga hayop ninyo.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
Ngunit kapag dumating ang sigaw na sukdulan na dadagundong sa mga tainga, ang ikalawang pag-ihip [sa tambuli],
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ
sa Araw na pupuslit ang tao mula sa kapatid niya,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ
at tatakas siya mula sa ina niya at ama niya,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ
at tatakas siya mula sa asawa niya at mga anak niya.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ
Ukol sa bawat isa kabilang sa kanila ay isang mag-aabala sa kanya palayo sa iba pa dahil sa tindi ng mga dalamhati sa Araw na iyon.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ
Ang mga mukha ng mga maligaya sa Araw na iyon ay tumatanglaw,
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ
na tumatawa na natutuwa dahil sa inihanda ni Allāh para sa kanila na awa Niya.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ
Ang mga mukha ng mga malumbay sa Araw na iyon ay may alabok sa mga ito.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• عتاب الله نبيَّه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله.
Ang pagpula ni Allāh sa Propeta Niya hinggil sa pumapatungkol kay `Abdullāh bin Ummi Maktūm ay nagpatunay na ang Qur'ān ay mula sa ganang kay Allāh.

• الاهتمام بطالب العلم والمُسْتَرْشِد.
Ang pagpapahalaga sa naghahanap ng kaalaman at nagpapagabay.

• شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي.
Ang tindi ng mga hilakbot sa Araw ng Pagbangon yayamang hindi maaabala ang tao maliban ng sarili niya, na pati ang mga propeta ay magsasabi: "Sarili ko, sarili ko [ang mahalaga]."

تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
May tataklob sa mga ito na isang dilim.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ
Ang mga nailarawang iyon sa kalagayang iyon ay ang mga nagsama sa kawalang-pananampalataya at kasamaang-loob.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• حَشْر المرء مع من يماثله في الخير أو الشرّ.
Ang pagkalap sa tao kasama sa nakatutulad sa kanya sa kabutihan at kasamaan.

• إذا كانت الموءُودة تُسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف.
Kapag ang batang babaing inilibing nang buhay at tatanungin, paano na ang naglibing ng buhay? Ito ay patunay sa kabigatan ng katayuan.

• مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
Ang kalooban ng tao ay tagasunod ng kalooban ni Allāh.

 
แปลความหมาย​ สูเราะฮ์: ‘Abasa
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด