કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જર્મ ભાષાતર - બુબેનહાયમ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

ડાઉનલોડ કરો XML ડાઉનલોડ કરો CSV ડાઉનલોડ કરો Excel API
Please review the Terms and Policies

શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અશ્ શરહ
આયત:
 

Al-Sharh

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Haben Wir dir nicht deine Brust aufgetan
અરબી તફસીરો:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
und dir deine Last abgenommen,
અરબી તફસીરો:

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
die deinen Rücken niederdrückte,
અરબી તફસીરો:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
und dir dein Ansehen erhöht?
અરબી તફસીરો:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Also gewiß, mit der Erschwernis ist Erleichterung,
અરબી તફસીરો:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
gewiß, mit der Erschwernis ist Erleichterung.
અરબી તફસીરો:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an
અરબી તફસીરો:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus.
અરબી તફસીરો:

 
શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અશ્ શરહ
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જર્મ ભાષાતર - બુબેનહાયમ - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

જર્મન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અબ્દુલ્લાહ અસ્સોમિત (ફ્રેન્ક બુબેનહીમ) અને ડૉ. નદીમ ઇલ્યાસ

બંધ કરો