ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ   អាយ៉ាត់:

Ash-Shams

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
und dem Mond, wenn er ihr folgt,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
und dem Tag, wenn er sie erscheinen läßt,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
und der Nacht, wenn sie sie überdeckt,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
und dem Himmel und Dem, Der ihn aufgebaut hat,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
und der Erde und Dem, Der sie ausgebreitet hat,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
und einer (jeden) Seele und Dem, Der sie zurechtgeformt hat
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
Wohl ergehen wird es ja jemandem, der sie läutert,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern läßt.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
Die Tamud erklärten in ihrer Auflehnung (die Botschaft) für Lüge,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
als der Unseligste von ihnen sich erhob.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
Allahs Gesandter sagte zu ihnen: (Achtet auf) Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
Sie aber bezichtigten ihn der Lüge, und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder, und so ebnete Er über ihnen die Erde ein.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا
Und Er (Allah) fürchtet nicht die Folge davon.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ