పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జర్మన్ అనువాదం - బుబెన్ హీమ్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అష్-షమ్స్   వచనం:

Ash-Shams

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
und dem Mond, wenn er ihr folgt,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
und dem Tag, wenn er sie erscheinen läßt,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
und der Nacht, wenn sie sie überdeckt,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
und dem Himmel und Dem, Der ihn aufgebaut hat,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
und der Erde und Dem, Der sie ausgebreitet hat,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
und einer (jeden) Seele und Dem, Der sie zurechtgeformt hat
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat!
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
Wohl ergehen wird es ja jemandem, der sie läutert,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern läßt.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
Die Tamud erklärten in ihrer Auflehnung (die Botschaft) für Lüge,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
als der Unseligste von ihnen sich erhob.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
Allahs Gesandter sagte zu ihnen: (Achtet auf) Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
Sie aber bezichtigten ihn der Lüge, und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder, und so ebnete Er über ihnen die Erde ein.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا
Und Er (Allah) fürchtet nicht die Folge davon.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అష్-షమ్స్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జర్మన్ అనువాదం - బుబెన్ హీమ్ - అనువాదాల విషయసూచిక

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను జర్మన్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అబ్దుల్లా అస్-సమిత్ (ఫ్రాంక్ బుబెన్ హైమ్) మరియు డా: నదీమ్ ఇల్యాస్.

మూసివేయటం