Vertaling van de betekenissen Edele Qur'an - Oezbeekse vertaling - Muhammad Sadeq * - Index van vertaling


Kies alstublieft een surah
1. Фотиҳа сураси - Soerat Alfaatiha (Het Begin) 2. Бақара сураси - Soerat Albaqarah (De Koe) 3. Оли Имрон сураси - Soerat Aal-Imraan ( Het Huis van Imraan ) 4. Нисо сураси - Soerat An-nisa (de vrouwen) 5. Моида сураси - Soerat El-Maidah (De tafel) 6. Анъом сураси - Soerat el-Anaam (Het vee) 7. Аъроф сураси - Soerat el-Araf (De verheven plaatsen) 8. Анфол сураси - Soerat el-Anfaal (De oorlogsbuit) 9. Тавба сураси - Soerat at-Tauba (Berouw) 10. Юнус сураси - Soerat Joenoes (Jonas) 11. Ҳуд сураси - Soerat Hoed 12. Юсуф сураси - Soerat Joesoef (Jozef) 13. Раъд сураси - Soerat ar-Rad (De donder) 14. Иброҳим сураси - Soerat Ibrahim (Abraham) 15. Ҳижр сураси - Soerat al-Hidjr (Het rotsachtige pad) 16. Наҳл сураси - Soerat De bij (an-Nahl) 17. Исроъ сураси - Soerat al-Israa (De nachtelijke tocht) 18. Каҳф сураси - Soerat al-Kahf (De spelonk) 19. Марям сураси - Soerat Marjam ( Maria) 20. Тоҳа сураси - Soerat Taa Haa 21. Анбиё сураси - Soerat Al-Ani'jaa (De Profeten) 22. Ҳаж сураси - Soerat Al-Hadj (De Pelgrimstocht) 23. Мўъминун сураси - Soerat Al-Moeminoen (De Gelovigen) 24. Нур сураси - Soerat An-Noer (Het Licht) 25. Фурқон сураси - Soerat Al-Forqaan (Het Criterion) 26. Шуъаро сураси - Soerat Asj-Sjoaraa (De Dichters) 27. Намл сураси - Soerat An-Naml (De Mieren) 28. Қасас сураси - Soerat Al-Qasas (De Vertelling) 29. Анкабут сураси - Soerat Al-Ankaboet (De Spin) 30. Рум сураси - Soerat Ar-Roem (De Romeinen) 31. Луқмон сураси - Soerat Loqmaan (De Wijzen) 32. Сажда сураси - Soerat As-Sadjdah (De Aanbidding) 33. Аҳзоб сураси - Soerat Al-Ahzaab (De Confrères) 34. Сабаъ сураси - Soerat Saba (De Stad van Saba) 35. Фотир сураси - Soerat Faatir ( De Schepper ) 36. Ёсин сураси - Soerat Jaa Sien 37. Соффот сураси - Soerat As-Saaffaat (Zij die in de Rangen behoren) 38. Сод сураси - Soerat Saad 39. Зумар сураси - Soerat Az-Zomar (De Groepen) 40. Ғофир сураси - Soerat Gafier 41. Фуссилат сураси - Soerat Fussilat 42. Шўро сураси - Soerat Asj-Sjoera (De Consultatie) 43. Зухруф сураси - Soerat Az-Zochrof (Gouden Juwelen) 44. Духон сураси - Soerat Ad-Dochaan (De Rook) 45. Жосия сураси - Soerat Al-Djaasi'jah (Het Knielen) 46. Аҳқоф сураси - Soerat Al-Ahqaaf (Bochtige Zandpaden) 47. Муҳаммад сураси - Soerat Mohammed 48. Фатҳ сураси - Soerat Al-Fat'h (Overwinning) 49. Ҳужурот сураси - Soerat Al-Hodjoraat (De binnenkamers) 50. Қоф сураси - Soerat Qaaf 51. Зориёт сураси - Soerat Az-Zaari'jaat (De Winden die Verspreiden) 52. Тур сураси - Soerat At-Toer (De Berg) 53. Нажм сураси - Soerat An-Nadjm (De Ster) 54. Қамар сураси - Soerat Al-Qamar (De Maan) 55. ар-Раҳмон сураси - Soerat Ar-Rahmaan (De Meest Gracieuze) 56. Воқеъа сураси - Soerat Al-Waaqiah (De Onoverkomelijke Gebeurtenis) 57. Ҳадид сураси - Soerat Al-Hadied (Het IJzer) 58. Мужодала сураси - Soerat Al-Modjaadalah (De Vrouw die Pleit) 59. Ҳашр сураси - Soerat Al-Hasjr (De Bijeenkomst) 60. Мумтаҳана сураси - Soerat Al-Momtahanah (De Vrouw die Ondervraagt zal worden) 61. Софф сураси - Soerat As-Saff (De Strijdplaats) 62. Жумъа сураси - "Soerat Al-Djomo'ah (De Vrijdag, Bijeenkomst)" 63. Мунофиқун сураси - Soerat Al-Monaafiqoen (De Huichelaars) 64. Тағобун сураси - Soerat At-Taghaabon (Beider Verlies en Winst) 65. Талоқ сураси - Soerat At-Talaaq (De Scheiding) 66. Таҳрим сураси - Soerat At-Tahriem (Denkende dat iets Verboden is) 67. Мулк сураси - Soerat Al-Molk (De Dominie) 68. Қалам сураси - Soerat Al-Qalam (De Pen) 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) 70. Маъориж сураси - Soerat Al-Ma'aaridj (De Manieren van Ascentie) 71. Нуҳ сураси - Soeart Noeh (Noach) 72. Жин сураси - Soerat Al-Djinn (De Djinn) 73. Муззаммил сураси - Soerat Al-Mozzammil (Gevouwen in Kleding) 74. Муддассир сураси - Soerat Al-Moddassir (Iemand die Gebundeld is) 75. Қиёмат сураси - Soerat Al-Qi'jaamah (De Resurrectie) 76. Инсон сураси - Soerat Al-Insaan (De Tijd) 77. Мурсалот сураси - Soerat Al-Morsalaat (Zij Die Gezonden Waren) 78. Набаъ сураси - Soerat An-Naba (Het Nieuws) 79. Нозиъот сураси - Soerat An-Naziaat 80. Абаса сураси - Soerat Abasa (Hij Fronste) 81. Таквир сураси - Soerat At-Takwier (Het Opvouwen) 82. Инфитор сураси - Soerat Al-Infitaar (Het Klievende) 83. Мутоффифийн сураси - Soerat Al-Motaffifeen (Daden in Fraude) 84. Иншиқоқ сураси - Soerat Al-Insjiqaaq (De Splijting) 85. Буруж сураси - Soerat Al-Boroej (De Tekens van de Zodiak) 86. Ториқ сураси - Soerat At-Taariq (De Nachtelijke Bezoeker) 87. Аъло сураси - Soerat Al-Ala (De Allerhoogste) 88. Ғошия сураси - Soerat Al-Ghaasjijah (Het Overweldigende Evenement) 89. Фажр сураси - Soerat Al-Fadjr (De Dageraad) 90. Балад сураси - Soerat Al-Balad (De Stad) 91. Шамс сураси - Soerat Asj-Sjams (De Zon) 92. Лайл сураси - Soerat Al-Lail (De Nacht) 93. Зуҳо сураси - Soerat Ad-Dhohaa (De Glorieuze Ochtend) 94. Иншироҳ сураси - Soerat Asj-Sjarh (De Expansie) 95. Тийн сураси - Soerat At-Tien (De Vijg) 96. Алақ сураси - Soerat Al-Alaq (Het Geronnen Bloed) 97. Қадр сураси - Soerat Al-Qadr (De Waardevolle Nacht) 98. Баййина сураси - Soerat Al-Bajjinah (Het Uitsluitende Bewijs) 99. Залзала сураси - Soerat Az-Zalzalah (Het Geschudene) 100. вал-Одиёт сураси - Soerat Al-Aadi'jaat (Zij Die Rennen) 101. Қориъа сураси - Soerat Al-Qaariah (De Dag van Oproering) 102. Такосур сураси - Soerat At-Takaathor (Opstapelen) 103. Аср сураси - Soerat Al-Asr (De Tijd) 104. Ҳумаза сураси - Soerat Al-Homazah (De Schandaal Verspreider) 105. Фил сураси - Soerat Al-Fiel (De Olifant) 106. Қурайш сураси - Soerat Qoraisj 107. Моун сураси - Soerat Al-Maa'oen (De Noden van Buren) 108. Кавсар сураси - Soerat Al-Kauthar (Overvloed) 109. Кофирун сураси - Soerat Al-Kaafiroen (De Ongelovigen) 110. Наср сураси - Soerat A-Nasr (De Overwinning) 111. Масад сураси - "Soerat Al-Masad (De Palmvezel, De Vlam)" 112. Ихлос сураси - Soerat Al-Ikhlaas (Zuiverheid van Geloof) 113. Фалақ сураси - Soerat Al-Falaq (De Dauw) 114. Нос сураси - Soerat A-Naas (De Mensheid)
Sluit