Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Uzbekų k. vertimas - Muchammed Sadek * - Vertimų turinys


Prašome pasirinkti sūrą
1. Фотиҳа сураси - Sūra Al-Fāticha 2. Бақара сураси - Sūra Al-Bakara 3. Оли Имрон сураси - Sūra Al-’Imran 4. Нисо сураси - Sūra An-Nisa 5. Моида сураси - Sūra Al-Ma’idah’ 6. Анъом сураси - Sūra Al-An’am 7. Аъроф сураси - Sūra Al-A’raf 8. Анфол сураси - Sūra Al-Anfal 9. Тавба сураси - Sūra At-Taubah 10. Юнус сураси - Sūra Jūnus 11. Ҳуд сураси - Sūra Hūd 12. Юсуф сураси - Sūra Jūsuf 13. Раъд сураси - Sūra Ar-Ra’d 14. Иброҳим сураси - Sūra Ibrahim 15. Ҳижр сураси - Sūra Al-Chidžr 16. Наҳл сураси - Sūra An-Nachl 17. Исроъ сураси - Sūra Al-Isra’ 18. Каҳф сураси - Sūra Al-Kahf’ 19. Марям сураси - Sūra Marjama 20. Тоҳа сураси - Sūra Ta-Ha 21. Анбиё сураси - Sūra Al-Anbija 22. Ҳаж сураси - Sūra Al-Hadždž 23. Мўъминун сураси - Sūra Al-Mu’minūn 24. Нур сураси - Sūra An-Nūr 25. Фурқон сураси - Sūra Al-Furkan 26. Шуъаро сураси - Sūra Aš-Šu’ara 27. Намл сураси - Sūra An-Naml 28. Қасас сураси - Sūra Al-kasas 29. Анкабут сураси - Sūra Al-’Ankabūt 30. Рум сураси - Sūra Ar-Rūm 31. Луқмон сураси - Sūra Lukman 32. Сажда сураси - Sūra As-Sadždah 33. Аҳзоб сураси - Sūra Al-Ahzab 34. Сабаъ сураси - Sūra Saba’ 35. Фотир сураси - Sūra Fatir 36. Ёсин сураси - Sūra Ja-Syn 37. Соффот сураси - Sūra As-Saffat 38. Сод сураси - Sūra Sad 39. Зумар сураси - Sūra Az-Zumar 40. Ғофир сураси - Sūra Ghafir 41. Фуссилат сураси - Sūra Fussilat 42. Шўро сураси - Sūra Aš-Šūra 43. Зухруф сураси - Sūra Az-Zukhruf 44. Духон сураси - Sūra Ad-Dukhan 45. Жосия сураси - Sūra Al-Džasyja 46. Аҳқоф сураси - Sūra Al-Ahkaaf 47. Муҳаммад сураси - Sūra Muhammad 48. Фатҳ сураси - Sūra Al-Fath 49. Ҳужурот сураси - Sūra Al-Hudžuraat 50. Қоф сураси - Sūra Kaaf 51. Зориёт сураси - Sūra Az-Zaarijaat 52. Тур сураси - Sūra At-Tūr 53. Нажм сураси - Sūra An-Nadžm 54. Қамар сураси - Sūra Al-Kamar 55. ар-Раҳмон сураси - Sūra Ar-Rahmaan 56. Воқеъа сураси - Sūra Al-Vaaki`ah 57. Ҳадид сураси - Sūra Al-Hadid 58. Мужодала сураси - Sūra AlMudžaadilah 59. Ҳашр сураси - Sūra Al-Chašr 60. Мумтаҳана сураси - Sūra Al-Mumtachinah 61. Софф сураси - Sūra As-Saf 62. Жумъа сураси - Sūra Al-Džumuʻah 63. Мунофиқун сураси - Sūra Al-Munaafikūn 64. Тағобун сураси - Sūra At-Taghaabun 65. Талоқ сураси - Sūra At-Talaak 66. Таҳрим сураси - Sūra At-Tachrym 67. Мулк сураси - Sūra Al-Mulk 68. Қалам сураси - Sūra Al-Kalam 69. ал-Ҳааққаҳ сураси - Sūra Al-Chaakkah 70. Маъориж сураси - Sūra Al-Maʻaridž 71. Нуҳ сураси - Sūra Nūch 72. Жин сураси - Sūra Al-Džinn 73. Муззаммил сураси - Sūra Al-Muzzammil 74. Муддассир сураси - Sūra Al-Muddassir 75. Қиёмат сураси - Sūra Al-Kijaamah 76. Инсон сураси - Sūra Al-Insaan 77. Мурсалот сураси - Sūra Al-Mursalaat 78. Набаъ сураси - Sūra An-Naba’ 79. Нозиъот сураси - Sūra An-Naaziʻaat 80. Абаса сураси - Sūra ʻAbasa 81. Таквир сураси - Sūra At-Takuyr 82. Инфитор сураси - Sūra Al-Infitaar 83. Мутоффифийн сураси - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. Иншиқоқ сураси - Sūra Al-Inšikaak 85. Буруж сураси - Sūra Al-Burūdž 86. Ториқ сураси - Sūra At-Taarik 87. Аъло сураси - Sūra Al-Aʻlaa 88. Ғошия сураси - Sūra Al-Ghaašijah 89. Фажр сураси - Sūra Al-Fadžr 90. Балад сураси - Sūra Al-Balad 91. Шамс сураси - Sūra Aš-Šams 92. Лайл сураси - Sūra Al-Lail 93. Зуҳо сураси - Sūra Ad-Duchaa 94. Иншироҳ сураси - Sūra Aš-Šarch 95. Тийн сураси - Sūra At-tyn 96. Алақ сураси - Sūra Al-ʻAlak 97. Қадр сураси - Sūra Al-Kadr 98. Баййина сураси - Sūra Al-Baijinah 99. Залзала сураси - Sūra Az-Zalzalah 100. вал-Одиёт сураси - Sūra Al- ʻAadijaat 101. Қориъа сураси - Sūra Al- Kaariʻah 102. Такосур сураси - Sūra At- Takaasur 103. Аср сураси - Sūra Al-ʻAsr 104. Ҳумаза сураси - Sūra Al-Humazah 105. Фил сураси - Sūra Al-Fyl 106. Қурайш сураси - Sūra Al-Kuraiš 107. Моун сураси - Sūra Al-Maaʻūn 108. Кавсар сураси - Sūra Al-Kausar 109. Кофирун сураси - Sūra Al-Kaafirūn 110. Наср сураси - Sūra An-Nasr 111. Масад сураси - Sūra Al-Masad 112. Ихлос сураси - Sūra Al-Ikhlaas 113. Фалақ сураси - Sūra Al-Falak 114. Нос сураси - Sūra An-Naas
Uždaryti