ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් අලක්   වාක්‍යය:

Al-‘Alaq

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ
Lies im Namen deines Herrn, Der erschaffen hat,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ
den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ
Lies, und dein Herr ist der Edelste,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ
Der (das Schreiben) mit dem Schreibrohr gelehrt hat,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ
den Menschen gelehrt hat, was er nicht wußte.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ
Keineswegs! Der Mensch lehnt sich wahrlich auf,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ
daß er von sich meint, unbedürftig zu sein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ
Gewiß, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ
Siehst du denjenigen, der abhält
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ
einen Diener, wenn er betet?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلۡهُدَىٰٓ
Siehst du! Obwohl er nach der Rechtleitung verfährt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ
oder die Gottesfurcht gebietet?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ
Siehst du! Wie (wäre es) wenn er (die Botschaft) für Lüge erklärt und sich abkehrt?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ
Weiß er denn nicht, daß Allah sieht?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ
Keineswegs! Wenn er nicht aufhört, werden Wir ihn ganz gewiß an der Stirnlocke packen und ziehen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ
einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt handelnden.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ
So soll er doch seine Genossen rufen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
Wir werden die (Höllen)wache rufen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩
Keineswegs! Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei (Allah) nah!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් අලක්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න