పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బోస్నియా అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అబస   వచనం:

Sura Abese

ఈ సూరహ్ (అధ్యాయం) యొక్క ప్రయోజనాలు:
تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث.
Upozorenje nevjernika koji smatraju da su neovisni od Gospodara, kroz iznošenje argumenata koji ukazuju na proživljenje.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ
Lice Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smrknulo se i on se okrenuo.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ
jer mu je došao Abdullah b. Ummi Mektum da od njega traži odgovor i pravi put, a bio je slijep čovjek. Došao je u trenutku dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio zauzet poglavarima mušrika, nadajući se da će krenuti Pravim putem.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ
A šta ti, o Poslaniče, znaš, možda je ovaj slijepac htio da se od grijeha očisti.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ
ili da uzme pouku iz onoga što od tebe čuje, pa da mu ona od koristi bude.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ
a što se tiče onoga ko smatra da je sebi dovoljan i da mu, zbog imetka kojeg posjeduje, ne treba vjerovanje u koje pozivaš
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
ti se prema njemu okrećeš i svoju pažnju njemu usmjeravaš.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
tebi neće biti ništa ako se on od grijeha Allahu ne pokaje i ne očisti.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ
a kada je u pitanju onaj koji ti žureći dolazi, tražeći dobro
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَهُوَ يَخۡشَىٰ
on se boji svoga Gospodara
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ
ti se od njega okrećeš i pažnju svoju prema mušričkim poglavarima okrećeš.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ
Ne treba da je tako, ovo je pouka i upozorenje onome ko želi da prihvati.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
Onaj ko želi da se sjeti Allaha, to će i učiniti i uzet će poruku iz Kur'ana.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ
Ovaj Kur'an je kod meleka na vrijednim listovima.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۭ
uzdignutim na visokom i čistom mjestu do kojeg ne dolazi ni nečistoća ni prljavština.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ
u rukama meleka izaslanika.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
كِرَامِۭ بَرَرَةٖ
plemenitih kod njihova Gospodara, koji mnogo dobra čine i puno su pokorni.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ
Proklet je nevjernik. Kako je samo njegovo nevjerstvo žestoko
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ
Od čega ga je Allah stvorio, pa se na Zemlji oholi i ispoljava nevjerovanje u Njega?
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ
od malo tekućine ga je stvorio, pa mu oblik i izgled odredio.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ
Zatim mu je nakon toga olakšao izlazak iz utrobe majke svoje.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ
Zatim, nakon što mu je odredio životni vijek, usmrtio ga je i učinio da u kaburu bude dok se proživljenje ne desi.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ
Zatim će ga, kada bude htio, oživjeti radi obračuna, nagrade ili kazne.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ
Uistinu, nevjernik misli da je izvršio obaveze prema Allahu, a nije tako, jer on nije uradio ono čime ga je Allah obavezao.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ
Neka ovaj nevjernik u Allaha pogleda u svoju hranu koju jede i neka vidi kako do nje dolazi.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا
Dolazi nakon kiše koja se snažno spušta sa nebesa.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا
zatim dajemo da zemlja se raspukne i da iz nje iziđe bilje.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا
Pa činimo da iz zemlje niču žitarice, pšenica, kukuruz i dr.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا
i da li smo da niče grožđe i bilje koje jede vaša stoka.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا
i dali smo da niču masline i palme.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا
I dali smo da niču bašče, s puno drveća.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا
I dali smo da na njoj raste voće i trava kojom hranite vaše životinje.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ
kako biste se vi i vaša stoka koristili.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
kada dođe veoma snažan glas, koji će biti zaglušujući, a to je, ustvari, drugo puhanje u rog.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ
toga dana će čovjek bježati od svoga brata.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ
bježat će čovjek i od majke svoje i od oca svoga.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ
bježat će i od supruge svoje i od djece svoje.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ
svako će toga Dana imati brige koje će ga od drugih odvratiti, zbog velike nedaće i straha koji će tada vladati.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ
Lica srećnih toga dana biće blistava.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ
biće sretna i radosna zbog onog što im je Allah, iz svoje milosti, pripremio.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ
Lica nesretnih toga dana biće prašinom pokrivena.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• عتاب الله نبيَّه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله.
Allah je ukorio Svog Vjerovjesnika u pogledu Abdullaha b. Ummi Mektuma, što ukazuje da je Kur'an od Allaha.

• الاهتمام بطالب العلم والمُسْتَرْشِد.
Ukazivanje važnosti onome ko traži znanje i uputu.

• شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي.
Na Sudnjem danu biće velike strahote, tako da će se čovjek samo o sebi brinuti, čak će i vjerovjesnici govoriti: Brige moje, brige moje.

تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
nad njima će biti tama i crnilo.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ
Oni koji će biti u ovakvom stanju su ljudi koji su bili nevjernici i pored toga su činili razvrat.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• حَشْر المرء مع من يماثله في الخير أو الشرّ.
Čovjek će biti proživljen sa sebi sličnim u dobru ili zlu.

• إذا كانت الموءُودة تُسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف.
Ako će ukopana djevojčica biti pitana, kako li je tek sa onim ko je to učinio? Ovo je dokaz ozbiljnosti stanja koje će tada biti.

• مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
Volja roba zavisi od Allahove volje.

 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అబస
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బోస్నియా అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

బోస్నియా భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ

మూసివేయటం