ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាហ្ពាសា   អាយ៉ាត់:

Sura Abese

គោល​បំណងនៃជំពូក:
تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث.
Upozorenje nevjernika koji smatraju da su neovisni od Gospodara, kroz iznošenje argumenata koji ukazuju na proživljenje.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ
Lice Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smrknulo se i on se okrenuo.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ
jer mu je došao Abdullah b. Ummi Mektum da od njega traži odgovor i pravi put, a bio je slijep čovjek. Došao je u trenutku dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio zauzet poglavarima mušrika, nadajući se da će krenuti Pravim putem.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ
A šta ti, o Poslaniče, znaš, možda je ovaj slijepac htio da se od grijeha očisti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ
ili da uzme pouku iz onoga što od tebe čuje, pa da mu ona od koristi bude.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ
a što se tiče onoga ko smatra da je sebi dovoljan i da mu, zbog imetka kojeg posjeduje, ne treba vjerovanje u koje pozivaš
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
ti se prema njemu okrećeš i svoju pažnju njemu usmjeravaš.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
tebi neće biti ništa ako se on od grijeha Allahu ne pokaje i ne očisti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ
a kada je u pitanju onaj koji ti žureći dolazi, tražeći dobro
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَهُوَ يَخۡشَىٰ
on se boji svoga Gospodara
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ
ti se od njega okrećeš i pažnju svoju prema mušričkim poglavarima okrećeš.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ
Ne treba da je tako, ovo je pouka i upozorenje onome ko želi da prihvati.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
Onaj ko želi da se sjeti Allaha, to će i učiniti i uzet će poruku iz Kur'ana.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ
Ovaj Kur'an je kod meleka na vrijednim listovima.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۭ
uzdignutim na visokom i čistom mjestu do kojeg ne dolazi ni nečistoća ni prljavština.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ
u rukama meleka izaslanika.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كِرَامِۭ بَرَرَةٖ
plemenitih kod njihova Gospodara, koji mnogo dobra čine i puno su pokorni.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ
Proklet je nevjernik. Kako je samo njegovo nevjerstvo žestoko
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ
Od čega ga je Allah stvorio, pa se na Zemlji oholi i ispoljava nevjerovanje u Njega?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ
od malo tekućine ga je stvorio, pa mu oblik i izgled odredio.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ
Zatim mu je nakon toga olakšao izlazak iz utrobe majke svoje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ
Zatim, nakon što mu je odredio životni vijek, usmrtio ga je i učinio da u kaburu bude dok se proživljenje ne desi.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ
Zatim će ga, kada bude htio, oživjeti radi obračuna, nagrade ili kazne.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ
Uistinu, nevjernik misli da je izvršio obaveze prema Allahu, a nije tako, jer on nije uradio ono čime ga je Allah obavezao.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ
Neka ovaj nevjernik u Allaha pogleda u svoju hranu koju jede i neka vidi kako do nje dolazi.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا
Dolazi nakon kiše koja se snažno spušta sa nebesa.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا
zatim dajemo da zemlja se raspukne i da iz nje iziđe bilje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا
Pa činimo da iz zemlje niču žitarice, pšenica, kukuruz i dr.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا
i da li smo da niče grožđe i bilje koje jede vaša stoka.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا
i dali smo da niču masline i palme.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا
I dali smo da niču bašče, s puno drveća.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا
I dali smo da na njoj raste voće i trava kojom hranite vaše životinje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ
kako biste se vi i vaša stoka koristili.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
kada dođe veoma snažan glas, koji će biti zaglušujući, a to je, ustvari, drugo puhanje u rog.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ
toga dana će čovjek bježati od svoga brata.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ
bježat će čovjek i od majke svoje i od oca svoga.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ
bježat će i od supruge svoje i od djece svoje.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ
svako će toga Dana imati brige koje će ga od drugih odvratiti, zbog velike nedaće i straha koji će tada vladati.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ
Lica srećnih toga dana biće blistava.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ
biće sretna i radosna zbog onog što im je Allah, iz svoje milosti, pripremio.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ
Lica nesretnih toga dana biće prašinom pokrivena.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• عتاب الله نبيَّه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله.
Allah je ukorio Svog Vjerovjesnika u pogledu Abdullaha b. Ummi Mektuma, što ukazuje da je Kur'an od Allaha.

• الاهتمام بطالب العلم والمُسْتَرْشِد.
Ukazivanje važnosti onome ko traži znanje i uputu.

• شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي.
Na Sudnjem danu biće velike strahote, tako da će se čovjek samo o sebi brinuti, čak će i vjerovjesnici govoriti: Brige moje, brige moje.

تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
nad njima će biti tama i crnilo.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ
Oni koji će biti u ovakvom stanju su ljudi koji su bili nevjernici i pored toga su činili razvrat.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• حَشْر المرء مع من يماثله في الخير أو الشرّ.
Čovjek će biti proživljen sa sebi sličnim u dobru ili zlu.

• إذا كانت الموءُودة تُسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف.
Ako će ukopana djevojčica biti pitana, kako li je tek sa onim ko je to učinio? Ovo je dokaz ozbiljnosti stanja koje će tada biti.

• مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
Volja roba zavisi od Allahove volje.

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាហ្ពាសា
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ