Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pashto - Zakariya * - Mục lục các bản dịch


Ý nghĩa nội dung Chương: Chương Al-Masad   Câu:

المسد

تَبَّتْ یَدَاۤ اَبِیْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۟ؕ
111-1 د ابو لهب دواړه لاسونه دې هلاك شي او دى هلاك شو
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
مَاۤ اَغْنٰی عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۟ؕ
111-2 د ده هېڅ په كار رانغى د ده مال او (نه) هغه څه چې ده ګټلي وو
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
سَیَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۟ۙ
111-3 ژر ده چې دى به لمبې وهونكي اور ته داخل شي
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
وَّامْرَاَتُهٗ ؕ— حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۟ۚ
111-4 او د ده ښځه هم، (زه د دغې) د لرګو اوچتوونكې (مذمت كوم)
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
فِیْ جِیْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۟۠
111-5 د دې په غاړه كې د كجورې د پټ مضبوطه رسۍ ده
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
 
Ý nghĩa nội dung Chương: Chương Al-Masad
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pashto - Zakariya - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pashto, dịch thuật bởi Abu Zakariya 'Abdus Salam và Mufti 'Abdul Wali Khan kiểm duyệt. Ấn bản năm 1423 A.H

Đóng lại