ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإنكو - سليمان كانتي * - فهرس التراجم


فضلا اختر السورة


رقم الصفحة
1. ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ - الفاتحة 2. ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ - البقرة 3. ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߝߐߘߊ - آل عمران 4. ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - النساء 5. ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߝߐߘߊ - المائدة 6. ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - الأنعام 7. ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߝߐߘߊ - الأعراف 8. ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - الأنفال 9. ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߝߐߘߊ - التوبة 10. ߦߣߎߛߊ߫ ߝߐߘߊ - يونس 11. ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߐߘߊ - هود 12. ߦߛߎߝߎ߫ ߝߐߘߊ - يوسف 13. ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߝߐߘߊ - الرعد 14. ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߐߘߊ - ابراهيم 15. ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ - الحجر 16. ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - النحل 17. ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ ߝߐߘߊ - الإسراء 18. ߝߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ - الكهف 19. ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߝߐߘߊ - مريم 20. ߕ߭ߤߊ߫ ߝߐߘߊ - طه 21. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الأنبياء 22. ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߐߘߊ - الحج 23. ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - المؤمنون 24. ߦߋߟߋ߲ ߝߐߘߊ - النور 25. ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߝߐߘߊ - الفرقان 26. ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الشعراء 27. ߡߣߍߡߣߍ ߝߐߘߊ - النمل 28. ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߐߘߊ - القصص 29. ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߝߐߘߊ - العنكبوت 30. ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - الروم 31. ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߝߐߘߊ - لقمان 32. ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߝߐߘߊ - السجدة 33. ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الأحزاب 34. ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - سبإ 35. ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ - فاطر 36. ߦߊߛߌߣ ߝߐߘߊ - يس 37. ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - الصافات 38. ߛ߫ ߝߐߘߊ - ص 39. ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - الزمر 40. ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߝߐߘߊ - غافر 41. ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - فصلت 42. ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߝߐߘߊ - الشورى 43. ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߐߘߊ - الزخرف 44. ߛߌ߬ߛߌ ߝߐߘߊ - الدخان 45. ߢߐ߲߬ߞߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߐߘߊ - الجاثية 46. ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الأحقاف 47. ߞߍ߬ߟߍ ߝߐߘߊ - محمد 48. ߟߊ߬ߥߛߊ ߝߐߘߊ - الفتح 49. ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - الحجرات 50. ߞ߫ ߝߐߘߊ - ق 51. ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الذاريات 52. ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߐߘߊ - الطور 53. ߟߏ߬ߟߏ ߝߐߘߊ - النجم 54. ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ - القمر 55. ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - الرحمن 56. ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߝߐߘߊ - الواقعة 57. ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߐߘߊ - الحديد 58. ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߝߐߘߊ - المجادلة 59. ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߝߐߘߊ - الحشر 60. ߡߛߏ߬ ߞߘߐߓߐߕߊ ߝߐߘߊ - الممتحنة 61. ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߝߐߘߊ - الصف 62. ߖߎߡߊ ߝߐߘߊ - الجمعة 63. ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - المنافقون 64. ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߝߐߘߊ - التغابن 65. ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߐߘߊ - الطلاق 66. ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ - التحريم 67. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߐߘߊ - الملك 68. ߞߊ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - القلم 69. ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ ߝߐߘߊ - الحاقة 70. ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - المعارج 71. ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߝߐߘߊ - نوح 72. ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الجن 73. ߡߊ߬ߡߟߋ߬ߞߋ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߐߘߊ - المزمل 74. ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮ ߝߐߘߊ - المدثر 75. ߟߐ߬ߓߊ ߝߐߘߊ - القيامة 76. ߡߐ߱ ߝߐߘߊ - الانسان 77. ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐߘߊ - المرسلات 78. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߐߘߊ - النبإ 79. ߓߏ߬ߛߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - النازعات 80. ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߝߐߘߊ - عبس 81. ߓߎߘߎ߲ߛߊߟߌ ߝߐߘߊ - التكوير 82. ߝߙߊߟߌ ߝߐߘߊ - الإنفطار 83. ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - المطففين 84. ߛߍ߲ߞߍߟߌ ߝߐߘߊ - الإنشقاق 85. ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - البروج 86. ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߝߐߘߊ - الطارق 87. ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ - الأعلى 88. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ - الغاشية 89. ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߝߐߘߊ - الفجر 90. ߛߏ ߝߐߘߊ - البلد 91. ߕߋ߬ߟߋ ߝߐߘߊ - الشمس 92. ߛߎ ߝߐߘߊ - الليل 93. ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߝߐߘߊ - الضحى 94. ߦߙߌߥߊߟߌ ߝߐߘߊ - الشرح 95. ߕߏ߬ߙߏ ߝߐߘߊ - التين 96. ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߝߐߘߊ - العلق 97. ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߝߐߘߊ - القدر 98. ߔߊߞߌ ߝߐߘߊ - البينة 99. ߦߙߍߦߙߍ ߝߐߘߊ - الزلزلة 100. ( ߛߏ߬) ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - العاديات 101. ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - القارعة 102. ߥߊߛߏߢߐ߲߯ߠߊ ߝߐߘߊ - التكاثر 103. ߥߎ߬ߛߎ ߝߐߘߊ - العصر 104. ߡߊ߬ߕߋ߰ߙߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߐߘߊ - الهمزة 105. ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ - الفيل 106. ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - قريش 107. ߓߟߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߝߐߘߊ - الماعون 108. ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ - الكوثر 109. ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الكافرون 110. ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߐߘߊ - النصر 111. ߛߊ߲ߖߟߎ ߝߐߘߊ - المسد 112. ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߝߐߘߊ - الإخلاص 113. ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߝߐߘߊ - الفلق 114. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߐߘߊ - الناس
إغلاق