وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی ئینکۆ - دیان محمد * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌


ژمارەی پەڕە
1. سورەتی الفاتحة 2. سورەتی البقرة 3. سورەتی آل عمران 4. سورەتی النساء 5. سورەتی المائدة 6. سورەتی الأنعام 7. سورەتی الأعراف 8. سورەتی الأنفال 9. سورەتی التوبة 10. سورەتی یونس 11. سورەتی هود 12. سورەتی یوسف 13. سورەتی الرعد 14. سورەتی إبراهیم 15. سورەتی الحجر 16. سورەتی النحل 17. سورەتی الإسراء 18. سورەتی الكهف 19. سورەتی مریم 20. سورەتی طه 21. سورەتی الأنبياء 22. سورەتی الحج 23. سورەتی المؤمنون 24. سورەتی النور 25. سورەتی الفرقان 26. سورەتی الشعراء 27. سورەتی النمل 28. سورەتی القصص 29. سورەتی العنكبوت 30. سورەتی الروم 31. سورەتی لقمان 32. سورەتی السجدة 33. سورەتی الأحزاب 34. سورەتی سبأ 35. سورەتی فاطر 36. سورەتی یس 37. سورەتی الصافات 38. سورەتی ص 39. سورەتی الزمر 40. سورەتی غافر 41. سورەتی فصلت 42. سورەتی الشوری 43. سورەتی الزخرف 44. سورەتی الدخان 45. سورەتی الجاثیة 46. سورەتی الأحقاف 47. سورەتی محمد 48. سورەتی الفتح 49. سورەتی الحجرات 50. سورەتی ق 51. سورەتی الذاریات 52. سورەتی الطور 53. سورەتی النجم 54. سورەتی القمر 55. سورەتی الرحمن 56. سورەتی الواقعة 57. سورەتی الحدید 58. سورەتی المجادلة 59. سورەتی الحشر 60. سورەتی الممتحنة 61. سورەتی الصف 62. سورەتی الجمعة 63. سورەتی المنافقون 64. سورەتی التغابن 65. سورەتی الطلاق 66. سورەتی التحریم 67. سورەتی الملك 68. سورەتی القلم 69. سورەتی الحاقة 70. سورەتی المعارج 71. سورەتی نوح 72. سورەتی الجن 73. سورەتی المزمل 74. سورەتی المدثر 75. سورەتی القیامة 76. سورەتی الإنسان 77. سورەتی المرسلات 78. سورەتی النبأ 79. سورەتی النازعات 80. سورەتی عبس 81. سورەتی التكویر 82. سورەتی الإنفطار 83. سورەتی المطففین 84. سورەتی الانشقاق 85. سورەتی البروج 86. سورەتی الطارق 87. سورەتی الأعلى 88. سورەتی الغاشیة 89. سورەتی الفجر 90. سورەتی البلد 91. سورەتی الشمس 92. سورەتی اللیل 93. سورەتی الضحی 94. سورەتی الشرح 95. سورەتی التین 96. سورەتی العلق 97. سورەتی القدر 98. سورەتی البینة 99. سورەتی الزلزلة 100. سورەتی العادیات 101. سورەتی القارعة 102. سورەتی التكاثر 103. سورەتی العصر 104. سورەتی الهمزة 105. سورەتی الفیل 106. سورەتی قریش 107. سورەتی الماعون 108. سورەتی الكوثر 109. سورەتی الكافرون 110. سورەتی النصر 111. سورەتی المسد 112. سورەتی الإخلاص 113. سورەتی الفلق 114. سورەتی الناس
داخستن