ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: الليل
آية:
 

الليل

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ
“Ndikulumbilira usiku pamene ukuphimba (chilichonse).
التفاسير العربية:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
“Ndi usana pamene kukuyera.
التفاسير العربية:
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ
“Ndiponso Yemwe adalenga chachimuna ndi chachikazi.
التفاسير العربية:
إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ
“Ndithu zochita zanu nzosiyanasiyana.
Allah wakukweza kutchulidwa kwa Mtumiki Muhammad (s.a.w) pakumpatsa uneneri kumchitira zabwino kuposa aneneri ena, kuchipanga chipembedzo chake kukhala chotsiriza chosafafanizidwa ndi Mtumiki wina. Ndipo ndichopambana kuposa zipembedzo zonse zomwe zidatsogola, ndiponso ndi chomwe chingawathandize anthu onse osiyana mitundu, pa nyengo zonse ndi pamalo paliponse.
التفاسير العربية:
فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
“Tsono yemwe akupereka (pa njira ya Allah) ndikumamuopa (Mbuye wake ndikupewa zoletsedwa),
Tanthauzo lake nkuti: “Ukamaliza ntchito yako yolalikira kwa anthu zomwe Allah wakutuma kuti ulalikire, chita mapemphero ambiri. Umthokoze Mbuye wako pa chisomo Chake chimene wakudalitsa nacho.” Mneneri (s.a.w) adali kulimbikira kwambiri pochita mapemphero mwakuti amaima ndi kumapemphera kufikira miyendo yake kutupa. Amagwetsa mphumi pansi (sijida) mpaka kuganiziridwa kuti wafa chifukwa cha kutalika kwa nthawi yopempherayo.
التفاسير العربية:
وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
“Ndikumavomereza zinthu zabwino; (komwe kuli kukhulupirira Allah mwanzeru),
M’gulu la nyama palibe yopambana kuposa munthu mkalengedwe ndi pa nzeru.
التفاسير العربية:
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ
“Choncho timufewetsera njira yompititsa ku zabwino.
Munthu ali ndi makhalidwe awiri: Ngati agwiritsa ntchito nzeru zake amaongoka ndipo amaiposa nyama ili yonse. Koma ngati sagwiritsa ntchito nzeru zake amasokera ndi kukhala wapansi kuposa nyama zonse.
التفاسير العربية:
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ
“Koma uyo achite umbombo ndikuganiza za kuti iye payekha ngokwana;
التفاسير العربية:
وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
“Ndi kumatsutsa zinthu zabwino,
التفاسير العربية:

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ
“Choncho timufewetsera njira yompititsa ku mavuto (a muyaya).
التفاسير العربية:
وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
“Ndipo chuma chake sichidzamthandiza (chilichonse) akadzagwera ku Moto.
التفاسير العربية:
إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ
“Ndithu Ife ndi amene timawalongosolera anthu njira yabwino ndi njira yoipa.
التفاسير العربية:
وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ
“Ndipo ndithu moyo womaliza ndi moyo woyamba uli m’manja mwathu.
التفاسير العربية:
فَأَنذَرۡتُكُمۡ نَارٗا تَلَظَّىٰ
“Basi, ndikukuchenjezani za Moto woyaka mwa mphamvu.
التفاسير العربية:
لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى
“Sakaulowa koma (kafiri) woipitsitsa kwambiri.
التفاسير العربية:
ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
“Yemwe amatsutsa (choona) ndi kunyoza (zisonyezo za Allah).
التفاسير العربية:
وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى
“Koma yemwe akuopa Allah kwambiri akatalikitsidwa ndi Moto.
التفاسير العربية:
ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ
“Amene akupereka chuma chake ndi cholinga chodziyeretsa.
التفاسير العربية:
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ
“Ndipo palibe aliyense kwa iye, amene adamchitira za chifundo zomwe zikulipidwa.
(Ndime 7-8) Allah akuuza munthu kuti: Pambuyo podziwa kuti Allah ndi Yemwe adapanga zimenezo, ndi chiyani nanga chikumukaikitsa za tsiku la chiweruziro?
التفاسير العربية:
إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ
“Koma (akuchita zimenezi) kufuna chikondi cha Mbuye wake Wapamwambamwamba.
التفاسير العربية:
وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ
“Ndipo posachedwa adzasangalala.
Tanena kale mndemanga 7 yamu surat - Dhuha kuti Mneneri Muhammad (s.a.w) asadapatsidwe uneneri wake ndi Allah adali kudandaula kwambiri poona anthu ake ali osokera ndiponso poona kuti iye sadali kudziwa momwe angawaongolere. Pambuyo pake adali kumapita ku mapiri amene adali pafupi ndi Mzinda wa Makka. Kumeneko adali kupemphera ndi kumalingalira ndi kupempha Allah kuti amusonyeze njira ya chiongoko. Choncho tsiku lina pamene adali ku phanga la Hiraa, pafupi ndi Makka ali mkati mopemphera, Mngelo adamuonekera mwadzidzidzi nati: “Iwe Muhammad! Ine ndine Jiburil (Gabrie!) ndipo iwe ndiwe Mtumiki wa Allah kwa zolengedwa zonse!” Pambuyo pake adamuuza kuti: “werenga!” Mneneri adayankha: “Ine sindidziwa kuwerenga.” Jiburil uja adamgwira ndi kumpana mwamphamvu mpaka adavutika kwambiri. Adamsiyanso ndi kumuuza: “werenga!” Mneneri adayankha monga adamuyankhira poyamba mpaka kadakwana katatu akumuchita zokhazokhazo. Kenaka adamuwerengera ma Ayah kuchokera 1 mpaka 5. Ma Ayah amenewa ndiwo oyamba kuvumbulutsidwa m’Qur’an.
التفاسير العربية:

 
ترجمة معاني سورة: الليل
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا - فهرس التراجم

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م.

إغلاق