Translation of the meaning of the noble Quran - الترجمة الفيتنامية - مركز رواد الترجمة * - Translations


Choose Sura


Page number
1. Chương Al-Fatihah - Al-Faatiha 2. Chương Al-Baqarah - Al-Baqara 3. Chương Ali 'Imran - Aal-i-Imraan 4. Chương Al-Nisa' - An-Nisaa 5. Chương Al-Ma-idah - Al-Maaida 6. Chương Al-An-'am - Al-An'aam 7. Chương Al-'Araf - Al-A'raaf 8. Chương Al-Anfal - Al-Anfaal 9. Chương Al-Tawbah - At-Tawba 10. Chương Yunus - Yunus 11. Chương Hud - Hud 12. Chương Yusuf - Yusuf 13. Chương Al-R'ad - Ar-Ra'd 14. Chương Ibrahim - Ibrahim 15. Chương Al-Hijr - Al-Hijr 16. Chương Al-Nahl - An-Nahl 17. Chương Al-Isra' - Al-Israa 18. Chương Al-Kahf - Al-Kahf 19. Chương Mar-yam - Maryam 20. Chương Taha - Taa-Haa 21. Chương Al-Ambiya' - Al-Anbiyaa 22. Chương Al-Hajj - Al-Hajj 23. Chương Al-Muminun - Al-Muminoon 24. Chương Al-Nur - An-Noor 25. Chương Al-Furqan - Al-Furqaan 26. Chương Al-Shu-'ara' - Ash-Shu'araa 27. Chương Al-Naml - An-Naml 28. Chương Al-Qasas - Al-Qasas 29. Chương Al-'Ankabut - Al-Ankaboot 30. Chương Al-Rum - Ar-Room 31. Chương Luqman - Luqman 32. Chương Al-Sajadah - As-Sajda 33. Chương Al-Ahzab - Al-Ahzaab 34. Chương Saba' - Saba 35. Chương Fatir - Faatir 36. Chương Yasin - Yaseen 37. Chương Saffat - As-Saaffaat 38. Chương Sad - Saad 39. Chương Al-Zumar - Az-Zumar 40. Chương Ghafir - Ghaafir 41. Chương Fussilat - Fussilat 42. Chương Al-Shura - Ash-Shura 43. Chương Al-Zukhruf - Az-Zukhruf 44. Chương Al-Dukhan - Ad-Dukhaan 45. Chương Al-Jathiyah - Al-Jaathiya 46. Chương Al-Jathiyah - Al-Ahqaf 47. Chương Muhammad - Muhammad 48. Chương Al-Fat-h - Al-Fath 49. Chương Al-Hujurat - Al-Hujuraat 50. Chương Qaf - Qaaf 51. Chương Al-Zariyat - Adh-Dhaariyat 52. Chương Al-Tur - At-Tur 53. Chương Al-Najm - An-Najm 54. Chương Al-Qamar - Al-Qamar 55. Chương Al-Rahman - Ar-Rahmaan 56. Chương Al-Waqi-'ah - Al-Waaqia 57. Chương Al-Hadid - Al-Hadid 58. Chương Al-Mujadalah - Al-Mujaadila 59. Chương Al-Hashr - Al-Hashr 60. Chương Al-Mumtahinah - Al-Mumtahana 61. Chương Al-Saf - As-Saff 62. Chương Al-Jumu-'ah - Al-Jumu'a 63. Chương Al-Munafiqun - Al-Munaafiqoon 64. Chương Al-Taghabun - At-Taghaabun 65. Chương Al-Talaq - At-Talaaq 66. Chương Al-Tahrim - At-Tahrim 67. Chương Al-Mulk - Al-Mulk 68. Chương Al-Qalam - Al-Qalam 69. Chương Al-Haqah - Al-Haaqqa 70. Chương Al-Ma-'arij - Al-Ma'aarij 71. Chương Nuh - Nooh 72. Chương Al-Jinn - Al-Jinn 73. Chương Al-Muzzammil - Al-Muzzammil 74. Chương Al-Muddaththir - Al-Muddaththir 75. Chương Al-Qiyamah - Al-Qiyaama 76. Chương Al-Insan - Al-Insaan 77. Chương Al-Mursalat - Al-Mursalaat 78. Chương Al-Naba' - An-Naba 79. Chương Al-Nazi-'at - An-Naazi'aat 80. Chương 'Abasa - Abasa 81. Chương Al-Takwir - At-Takwir 82. Chương Al-Infitar - Al-Infitaar 83. Chương Al-Mutaffifin - Al-Mutaffifin 84. Chương Al-Inshiqaq - Al-Inshiqaaq 85. Chương Al-Buruj - Al-Burooj 86. Chương Al-Tariq - At-Taariq 87. Chương Al-'Ala - Al-A'laa 88. Chương Al-Ghashiyah - Al-Ghaashiya 89. Chương Al-Fajr - Al-Fajr 90. Chương Al-Balad - Al-Balad 91. Chương Al-Shams - Ash-Shams 92. Chương Al-Lail - Al-Lail 93. Chương Al-Dhuha - Ad-Dhuhaa 94. Chương Al-Sharh - Ash-Sharh 95. Chương Al-Tin - At-Tin 96. Chương Al-'Alaq - Al-Alaq 97. Chương Al-Qadar - Al-Qadr 98. Chương Al-Baiyinah - Al-Bayyina 99. Chương Al-Zalzalah - Az-Zalzala 100. Chương Al-'Adiyat - Al-Aadiyaat 101. Chương Al-Qari-'ah - Al-Qaari'a 102. Chương Al-Takathur - At-Takaathur 103. Chương Al-'Asr - Al-Asr 104. Chương Al-Humazah - Al-Humaza 105. Chương Al-Fil - Al-Fil 106. Chương Quraish - Quraish 107. Chương Al-Ma-'un - Al-Maa'un 108. Chương Al-Kawthar - Al-Kawthar 109. Chương Al-Kafirun - Al-Kaafiroon 110. Chương Al-Nasr - An-Nasr 111. Chương Al-Masad - Al-Masad 112. Chương Al-Ikhlas - Al-Ikhlaas 113. Chương Al-Falaq - Al-Falaq 114. Chương Al-Nas - An-Naas
 
 
Translation of the meaning of the noble Quran - الترجمة الفيتنامية - مركز رواد الترجمة - Translations

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com.

Close