Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo bastiiwo - Sakariyaa * - Tippudi firooji ɗii


Firo maanaaji Aaya: (1) Simoore: Simoore poolgu

النصر

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۟ۙ
110-1 كله چې د الله مدد راشي او فتح
Faccirooji aarabeeji:
 
Firo maanaaji Aaya: (1) Simoore: Simoore poolgu
Tippudi cimooje Tonngoode hello ngoo
 
Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo bastiiwo - Sakariyaa - Tippudi firooji ɗii

Firo maanaaji al-quraan e ɗemngal besto, firi ɗum ko Abuu sakariyaa Abdu Salaam, yuurnitii ngo ko muftii Abdul wali Kasn. Muulnde hitaande 1423 fergo

Uddude