Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pashto - Zakariya * - Mục lục các bản dịch


Ý nghĩa nội dung Câu: (1) Chương: Chương Al-Nasr

النصر

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۟ۙ
110-1 كله چې د الله مدد راشي او فتح
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
 
Ý nghĩa nội dung Câu: (1) Chương: Chương Al-Nasr
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pashto - Zakariya - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pashto, dịch thuật bởi Abu Zakariya 'Abdus Salam và Mufti 'Abdul Wali Khan kiểm duyệt. Ấn bản năm 1423 A.H

Đóng lại