ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត   អាយ៉ាត់:

Al-‘Adiyât

وَٱلۡعَٰدِيَٰتِ ضَبۡحٗا
Bei den schnaubend Rennenden,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَٱلۡمُورِيَٰتِ قَدۡحٗا
den (mit ihren Hufen) Funken Schlagenden,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحٗا
den am Morgen Angreifenden,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا
die darin Staub aufwirbeln,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡعًا
die dann mitten in die Ansammlung eindringen!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ
Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ
und er (selbst) ist darüber wahrlich Zeuge.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ
Und er ist in seiner Liebe zum (eigenen) Besten wahrlich heftig.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
۞ أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ
Weiß er denn nicht? Wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ
und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist,...
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ
ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich Kundig sein.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ