ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ករីអះ   អាយ៉ាត់:

Al-Qâri‘ah

ٱلۡقَارِعَةُ
Das Verhängnis!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مَا ٱلۡقَارِعَةُ
Was ist das Verhängnis?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ
Und was läßt dich wissen, was das Verhängnis ist?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ
Am Tag, da die Menschen wie flatternde Motten sein werden
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ
und die Berge wie zerflockte gefärbte Wolle sein werden.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ
so wird er in einem zufriedenen Leben sein.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
Was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen leicht sind,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ
dessen Mutter wird ein Abgrund sein.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ
Und was läßt dich wissen, was das ist?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
نَارٌ حَامِيَةُۢ
Ein sehr heißes Feuer.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់ករីអះ
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ